Jednou větou

- Starosta MČ Praha 2 mgr. M. Basch se
12. 4. setkal v pobočce KB na nám. Míru s gen. ředitelem banky R. Vávrou - ten se v současné době setkává se starosty pražských městských částí, v nichž má KB zastoupení.
- Svátek práce letos připadá na úterý 1. 5.; významný den, kdy si připomínáme květnové povstání českého lidu, je v sobotu 5. 5. a státní svátek Den osvobození od fašismu oslavíme v úterý 8. 5.
- Vyhláška hlavního města Prahy o ochraně veřejné zeleně vstupuje v platnost 1. 5. 2001. Její aplikace pro parky v Praze 2 se připravuje, podrobnější informace přineseme v příštím čísle.
- Jak redakci s omluvou sdělil organizátor XI. ročníku Běhu do Nuselských schodů, omylem zaslal podklady s nesprávným termínem konání závodu (viz minulé číslo): schody budou závodníci zdolávat až ve středu 9. 5.
- Národní dům na Vinohradech připravil na 10. - 12. 5. kontraktační a prodejní výstavy Ecolife a Vše pro ženu; v rámci výstavy bude Svaz diabetiků provádět měření glykémie, krevního tlaku a množství tělesného tuku.
- Soukromá základní škola Integrál v ul.
J. Masaryka oslaví deset let svého působení: 16. 5. pořádá Den otevřených dveří, který vyvrcholí v 16:00 slavnostním programem.
- Ve středu 16. 5. se bude konat již tradiční Květinový den - je mj. věnován kouření žen, u nichž významně přibývá plicní karcinom.
- Na pátek 18. 5. připadá Den muzeí a galerií - tradičně bude vstup do všech muzeí zdarma.
- Významnou změnou, související s průtahy výplat odškodnění nuceně nasazeným, je prodloužení termínu přihlášek obětí fašismu o jejich nároky - žádosti lze podávat až do 11. 8. 2001.
- Z iniciativy podnikatelů - restaurátorů působících v Praze 2 a dalších občanů bylo založeno Sdružení pro založení nadačního fondu Lukáše z Antiochie, které chce pečovat o rozvoj a zachování uměleckých řemesel, o odkaz Karla IV. a památek, jež nám odkázala minulost.
- Ve čtvrtek 31. 5. 2001 pořádá na nám. Míru od 15:00 do 19:00 Občanské sdružení CESTA, které se snaží minimalizovat rizikové jednání a chování u dětí a mládeže, akci „Očima ulice“, zaměřenou na prevenci, osvětu a kulturu.
- Ve středu 6. 6. v 16:00 bude slavnostně otevřeno Muzeum dětské kresby (v domě U Zelené žáby na Starém Městě), nad nímž převzal záštitu pražský primátor ing. arch. Jan Kasl.

van

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout