Jednou větou

- I letos bude na budově ÚMČ Praha 2 na nám. Míru 20 vyvěšena 10. 3. tibetská vlajka v rámci akce Svoboda pro Tibet, které se již účastní desítky obcí v celé ČR.
- Na středu 12. 3. připadá významný den ČR - Den vstupu do NATO.
- V úterý 11. března v 9:00 opět zahajuje provoz nově zrekonstruovaná pobočka Městské knihovny v Praze na Ostrčilově náměstí; informace o provozní době knihovny na tel.: 224 936 532.
- Na pondělí 10. 3. připadá smutné 55. výročí smrti Jana Masaryka, prvního poválečného ministra zahraničí Československé republiky.
- V pátek 21. 3. proběhne od 20:00 ve všech sálech Národního domu na Vinohradech 8. reprezentační ples, pořádaný ve spolupráci s MČ Praha 2.
- Do konce března se má přestěhovat
výjezdové stanoviště záchranné služby v Praze 7 z Veletržní do budovy v ulici Dukelských hrdinů, kde už působí lékařská služba první pomoci.
- Zápis do mateřských škol, zřízených MČ Praha 2, bude probíhat v úterý 1. 4. a ve středu 2. 4. 2003 od 14:00 do 17:00.
- Bilingvální mateřská škola, Holečkova 4, Praha 5 (tel.: 257 326 015, e-mail: bms.pipan@tam-tam.cz) přijímá pro školní rok 2003/2004 nové děti s postižením: 2. 4. pořádá Den otevřených dveří; podrobnosti na: www.tam-tam.cz.
- ZŠ Sázavská zve děti na přijímací zkoušky do 5. a 6. plaveckých tříd (přípravka již
od 4. třídy) ve dnech 8. 4. a 20. 5.; podrobnosti na tel.: 222 522 406 nebo na www.sweb.cz/ZS_Sazavska.
- Akce Hledání jara vypukne v celé republice opět o víkendu 12. až 13. 4.; podrobnosti na: www.smop.cz.
- V předstihu rodičům připomínáme, že podle vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připadnou letošní velikonoční prázdniny na čtvrtek 17. 4. a pátek 18. 4. 2003.
- Téměř osm milionů korun vyčlení letos hlavní město na granty na ekologické projekty a téměř 12,5 milionu Kč na boj proti drogám.
- Ve středu 19. 2. předal primátor P. Bém dvaceti miminkám, která se narodila v Praze 1. 1. 2003, finanční dar - každému 10 000 Kč.
- Ve stejný den byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná a nově vybavená část Koronární jednotky III. interní kliniky VFN a 1. LF v ulici U Nemocnice 2.    

van

Zveřejněno: 05.03.2003 – support@publix.cz
Vytisknout