Jednou větou

- U příležitosti 10. výročí vzniku ČR, zvolení nového prezidenta a 85. výročí založení Československé republiky budou v prostorách Staré registratury Starého královského paláce na Pražském hradě vystaveny od 3. do 13. 7. korunovační klenoty; součástí vystaveného souboru bude Svatováclavská koruna z roku 1346, kožené pouzdro na korunu z roku 1347, korunovační žezlo a jablko z 16. století, ostatkový korunovační kříž ze 14. století, korunovační plášť, štola, pás, límec a pláštěnka ze 17. století – vstup je zdarma.
- Pražský primátor MUDr. Pavel Bém předal ve středu 21. 5. v Brožíkově sále Staroměstské radnice Václavu Havlovi čestné občanství hlavního města Prahy.
- V pondělí 16. 6. začne v nákupní galerii Charles Square Center fotovýstava Tomáše Nováka, Josefa Ptáčka a jeho zahraničních žáků, kteří si prostřednictvím teleobjektivů ukládali do paměti tajemná místa Prahy 2, jak je známe z procházek např. Karlovem, Albertovem a jinými lokalitami.
- O víkendu 28. – 29. 6. se na Křižíkově fontáně na holešovickém Výstavišti koná 7. mezinárodní festival české a moravské dechovky „Hraj, kapelo, hraj“ (vždy od 13:00 do 18:30); součástí programu je i produkce Křižíkovy fontány.
- Dne 1. května 2003 byl jmenován novým ředitelem Obvodního ředitelství městské policie Prahy 2 policejní rada Václav Vozdecký, kterého blíže představíme v následujícím čísle Novin Prahy 2.
- Od 19. 5. platí ve všech budovách Magistrátu hl. m. Prahy úplný zákaz kouření: bylo zde sice omezeno už sedm let, ale kuřáci měli vyhrazená místa – v novém režimu si musí svou cigaretu vykouřit venku na chodníku.
- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice ve spolupráci s agenturou CZECH MODEL Management, s. r. o. uspořádal 23. 5. v Národním domě na Vinohradech soutěž Miss neslyšící České republiky 2003: z 12 finalistek získala titul a možnost reprezentovat ČR na celosvětové soutěži Miss Deaf World 2003 dvacetiletá Monika Kalousová z Hustopečí nad Bečvou.
- Ve čtvrtek 26. 6. oslaví 85. narozeniny nestor českých filmových režisérů a scenárista Jiří Krejčík.
- V úterý 17. 6. by se dožil 80. narozenin legendární cyklista Jan Veselý, který poslední léta života bydlel v Polské ulici (viz Noviny Prahy 2 č. 3 a 4/2003).
- V Resslově ulici u kostela sv. Cyrila a Metoděje se 18. 6. koná tryzna za účastníky atentátu na Heydricha; na rohu Francouzské a J. Masaryka pak 19. 6. vzpomínka na bývalého ministerského předsedu generála Eliáše, popraveného nacisty.
- Před 35 lety (20. 6. 1968) zemřel herec Zdeněk Štěpánek.
- Dne 7. 6. 1923 vznikla Rozhlasová společnost československá, pozdější Radiojournal (80 let).
- Dne 30. 6. 1993 byla Česká republika přijata za člena Rady Evropy.
- Pražská městská rada souhlasila s přijetím 200 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí na odstranění škod způsobených povodní a na opravu čistírny vod a kanalizace.
- Jako jedny z nejúčinnějších opatření se vloni při povodních osvědčily mobilní bariéry, které před zaplavením uchránily například Staré Město: 22 metrů široké mobilní hrazení by mělo například chránit malostranskou Čertovku, v září se má začít s jeho stavbou v Karlíně a Libni, posléze též na podskalském nábřeží naší MČ.   

van

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout