Jedna ztracená pumpa

Při různých procházkách vinohradskými ulicemi si jistě nejen já všímám více či méně opravených fasád činžovních domů. Na straně druhé nelze přehlédnout ani zaparkovaná auta, souvisle lemující cestu.
Na chodníku hrozí, že zakopnu o zapomenutou popelnici a nevrazím-li do sloupu veřejného osvětlení, není nic, co by mě mohlo překvapit.
A přece jsem jednoho dne při pravidelné cestě Belgickou ulicí zpozorněl. Na chodníku stála krásná secesní pumpa nově na žluto natřená. Zálibně jsem si ji prohlédl a přemýšlel jsem, kde se tady vzala. Dokonce jsem zkusil i pumpovat, ale pumpa již nebyla funkční. Teprve po delším čase jsem si uvědomil, že ta pumpa tam stála od nepaměti a že ji pouze někdo nově natřel a možná i trochu opravil. Pumpa se mi líbila a zlepšovala možná trochu fádní prostředí jednotlivých vinohradských ulic. Rychle jsem si na zajímavou pumpu zvykl a pokaždé, když jsem kolem procházel, tak mě pumpa potěšila a dodala dobrou náladu.
Před loňskými Vánoci jsem opět zamyšlen pospíchal Belgickou ulicí a najednou jsem si uvědomil, že mi něco chybí. Sakra, kde je ta pumpa? To jsem to již přešel? Stála na tomhle rohu nebo vedle? Zastavil jsem se a s překvapením jsem zjistil, že kdosi, zatím neznámý, pumpu jednoduše odstranil. Místo pumpy zbyl na chodníku litinový dekl se znakem Pražských vodovodů a kanalizací a zaslepené trubky.
Velmi mě překvapilo, že tak krásnou a milou věc někdo odstranil a začal jsem pátrat proč ji odstranil, kam pumpa přišla a měl-li k tomu vůbec správné povolení.
Zdá se mi, že v Městské památkové rezervaci, a tedy i v Belgické ulici na Vinohradech, by se takové doklady původního vzhledu ulice neměly odstraňovat. Pumpa přece tvořila přirozený rámec ulice, nevadila ani v pěším ani v silničním provozu a dokonce nevadila ani parkujícím vozům. Prostě se jednoho dne někdo rozhodl a pumpu odinstaloval.
Přemýšlel jsem, jak zjistit, kam ta pumpa zmizela a jak se dopátrat důvodů, proč musela zmizet. Přece důvod, že pumpa již není funkční a že máme na Vinohradech vodovod nemůže být sám o sobě důvod k odstranění krásné litinové secesní pumpy z ulice...
Napřed jsem se pochopitelně obrátil na odbor výstavby Městské části Praha 2. Předpokládal jsem, že pumpa je stavba stejně jako třeba reklamní panel a že k její montáži nebo odstranění je nutné mít povolení od odboru výstavby či minimálně od památkářů. Na odboru výstavby jsem se od ing. M. Vlačihy z odd. státního stavebního dohledu bohužel dověděl, že celá stavba je studna a pumpa je pouze technologické zařízení a že tedy majitel může toto zařízení odstranit, aniž by k tomu potřeboval vyjádření stavebního úřadu. Přiznám se, že mě toto vyjádření neuspokojilo, ale respektuji ho.
Další orgán, který by mohl zabránit mizení starých pump z Vinohrad je odbor památkové péče na magistrátu. Velmi ochotná paní Müllerová z tohoto odboru mě ubezpečila, že takový nezvyklý požadavek na odstranění pumpy v Městské památkové rezervaci jejich úřadem určitě neproběhl. Takže majitel vyjádření památkářů neměl. Právník tohoto odboru JUDr. Hejčík mě potvrdil, že toto vyjádření by kdokoliv, kdo by chtěl takto zasáhnout v rámci Městské památkové rezervace měl mít, protože se podle památkového zákona může jednat o povinnost projednat udržovací práce.
Na základě mé žádosti se pokusí Odbor památkové péče jednat s majitelem – tedy Pražskými vodovody a kanalizacemi a upozorní je na jejich nesprávný postup. Zda to bude stačit na jednoznačné vrácení pumpy na místo zatím nevím a netroufám si ani odhadovat řešení.
Pumpa stála před stejnojmennou hospodou. Majitel hospody U žluté pumpy mě dal typ na Pražské vodovody a kanalizace, které prý snad celou pumpu odstranili. Pokusil jsem se spojit s vedoucím odboru, panem Borovičkou, který mi potvrdil, že pumpu odstranila jeho organizace, a nechápal, proč by ji nemohli odstranit, když přece již nebyla funkční a ve studni bylo podle odborných posudků pouze 20 cm vody. Původní pumpu tam již vrátit nemohou a pokud na tom budeme trvat, tak tam nějakou normální běžnou pumpu dají. Ihned mi i jmenoval nějaký typ současné pumpy.
Já ale nechci běžnou normální pumpu. Já chci vrátit tu původní starou pumpu! Proč bychom měli souhlasit nebo trpět, že drobné architektonické detaily nebo drobné stavby a jejich části z ulice budou postupně mizet? Proč máme připustit, aby se jednotlivé vinohradské ulice podobaly jako vejce vejci? Já nechci chodit mezi domem a zaparkovanými auty po dlažbě. Chtěl bych, aby moje oči měly možnost občas spočinout na zajímavém detailu nebo objektu. Jak bychom asi reagovali, kdyby na Karlově začaly mizet staré a původní sloupy plynového osvětlení se zdůvodněním, že již nejsou potřeba. Podle stejné logiky by mohly mizet i staré kašny na náměstích Starého Města a Malé Strany, protože si k nim nikdo pro vodu již dávno nechodí.
Neznám cenu takové pumpy, ale replika by podle velmi rychlého a řádového odhadu pana Borovičky z Pražských vodovodů a kanalizací přišla na statisíce. Netroufám si ani domyslet, kam asi tato pumpa přišla a proč vlastně byla odstraněna. Vždyť i další pumpy v Praze 2 jsou asi bez vody. Tato však byla krásně natřena a tak trošku na očích.
Pokud tedy Pražské vodovody a kanalizace odstranili svoje zařízení v Městské památkové rezervaci bez povolení památkářů a to je již jasné, měli by být za takové rozhodnutí potrestáni. Budu dále sledovat správní řízení a postup odboru magistrátu proti organizaci, magistrátem zřizované, a jak celá kauza okolo pumpy dopadne. V jednom z příštích čísel Vám napíši, jak to dopadlo.
Měli bychom si lépe vážit toho, co nám naši předci na Vinohradech, ale i v dalších částech Prahy 2, zanechali a co zbylo z jejich epochy. Asi nechceme unifikovat všechny ulice do stejného rázu. Všímejte si proto, jak mizí jednotlivé drobné detaily z ulic. Vaši zastupitelé jsou tady od toho, aby společně s Vámi bránili staré a krásné Vinohrady a tam, kde to půjde a kde budeme mít možnost, snad i něco ubráníme. Pokud si všimnete zajímavých detailů ve vašem okolí a jejich postupného ničení, dejte nám vědět. Třeba společně s Vámi pomůžeme něco zlepšit nebo zachránit.
Bohužel starou pumpu na roh Belgické a Záhřebské už asi nikdo nevrátí.
Je pravděpodobné, že podobný osud potkal i jiné další pumpy na území Prahy 2. Pokud ve svém okolí zjistíte, že Vám chybí pumpa, dejte mi zprávu přes redakci Novin a já se s Vámi spojím.

Radim Perlín – zastupitel za ODA

Zveřejněno: 13.03.2000 – support@publix.cz
Vytisknout