Jarní ošetření stromů jírovců maďalů

Vážení spoluobčané,
v zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zákon) je v ust § 7, odst. 2 stanoveno, že povinností vlastníků dřevin je péče o tyto dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování.
V souladu se zákonem a s publikováním v tisku na podzim m. r. vyzýváme všechny vlastníky stromů jírovců maďalů (známých jako kaštany) k provedení nezbytných opatření v nadcházejícím vegetačním období pro snížení populace hmyzího škůdce – klíněnky jírovcové, a tím zlepšení zdravotního stavu a zvýšení vitality napadených dřevin – jírovců, a to:
1. Neprodlené dodatečné a důsledné dokončení podzimního vyhrabání listí a jeho likvidaci tak, aby se snížilo alespoň poškození stromů nálety první generace klíněnky, která se líhne z neodklizeného listí pod stromy. Podzimní akce likvidace napytlovaného listí hl. městem Praha ve spolupráci se svozovými společnostmi a městskými částmi je sice již uzavřena, avšak zneškodňování ve spalovně v Malešicích nebo kompostárně v Praze - Kbely probíhá i nadále. Doporučujeme kontaktovat společnost KOMWAG, a. s. podnik čistoty a údržby města, Perucká 10, Praha 2 – tel./fax: 222 518 710, 222 515 458.
2. Jarní přihnojení stromů kombinovaným hnojivem (např. Superfosfátem) a přihození substrátu ke kořenům.
3. Dle potřeby zvýšení zálivky napadených stromů.
Závěrem opětovně upozorňujeme, že poškození listové plochy jírovců, napadených klíněnkou, v žádném případě není důvodem k odstranění celého stromu.   

Ing. Olga Součková, zástupce orgánu ochrany přírod

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout