Jak skončit s kouřením

Již pošesté bude v květnu pořádat Státní zdravotní úřad ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací soutěž nazvanou Přestaň a vyhraj 2004. Jejím cílem je pomoci kuřákům zbavit se tohoto nebezpečného návyku – počty úmrtí na následky kouření se odhadují na více než čtyři miliony lidí ročně.
Přestaň a vyhraj 2004 bude největší praktická globální akce k odvykání kouření, jaká se kdy konala. Předpokládá se, že se jí zúčastní více než 100 zemí ze všech kontinentů a do soutěže se přihlásí nejméně jeden milion účastníků.
Zájemci o účast vyplní přihlášku a zašlou ji na adresu: Přestaň a vyhraj, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10. Přihláška je k dispozici také v informační kanceláři ÚMČ Praha 2 na Karlově nám. 8 a na internetu: www.praha2.cz.
Do losování budou zahrnuti účastníci, kteří zašlou řádně vyplněné a podepsané přihlášky nejpozději do 30. 4. 2004 a kteří od 2. 5. do 29. 5. 2004 vůbec nebudou kouřit. Přihlásit se mohou i nekuřáci, kteří získají do soutěže nejméně jednoho kuřáka. Cenou pro vítěze bude mezinárodní supercena bude ve výši 10 000 dolarů a pro vítěze v České republice to bude zahraniční zájezd. Podrobnější informace na tel.: 267 082 328, internet: www.szu.cz.

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout