Jak pokračuje stavba na Karlově náměstí

Jak jsme naše čtenáře informovali v březnovém čísle, na Karlově náměstí se staví na místě proluky (bývalého tržiště) směrem do Resslovy ulice polyfunkční budova pod názvem Charles Square Center.
Generální dodavatel stavby, Metrostav, a. s., provádí stavební práce v několika etapách. Dle informací, které jsme zde získali, pokračuje stavba podle harmonogramu. Práce probíhají nepřetržitě každý den a to samozřejmě představuje zátěž pro nájemníky v okolních bytech.
Základová deska byla do poloviny května vybetonována a pokračovalo bednění a betonáž nových sloupů a stěn nad stropní deskou nad nejnižším suterénem. S tím souvisí i to, že 7. 5. 2001 byly definitivně ukončeny všechny práce spojené se stavební jámou, tzn. milánské stěny, jejich kotvení, vytěžení zeminy a všechny práce na podkladních betonech a hydroizolacích. Do 21. 6 byla dobetonována stropní deska nad 2. suterénem.
Do poloviny července, kdy zpracovávám tento článek, je z větší části dokončena betonáž stropní desky nad 1. nadzemním podlažím. Do 31. 7. 2001 budou podle Metrostavu ukončeny všechny práce týkající se vestibulu metra a hrubá stavba se dostane na úroveň terénu.
Další termín připadá na 31. 8. 2001, kdy mají být hotova 1. - 3. nadzemní podlaží.
Metrostavu se rovněž podařilo splnit plánovaný termín, který se týká mnoha Pražanů a jejich cestování: do 4. 5. opět zpřístupnit vestibul metra B Karlovo náměstí, který byl od 8. 1. uzavřen v důsledku rekonstrukce. Ve vestibulu byly vybudovány nové nosné sloupy a jejich založení. Byla vyměněna stropní deska vestibulu za novou, včetně izolací proti vodě. Rovněž byla zesílena stropní deska v prostoru nové zástavby.
Práce na stavbě železobetonové konstrukce (tedy hrubá stavba) by podle harmonogramu, který je ostře sledován investorem Golub - Europe I. I. C., měly být ukončeny do 30. 11., aby bylo možné do konce letošního roku stavbu uzavřít a chránit ji před zimou.

Naděžda Vandurková

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout