Jak je to v naší městské části s parky

V Praze 2 se veškerá plocha zeleně, včetně soukromých pozemků, pohybuje okolo 110 hektarů. Je to 26 % našeho území. Podíl parků přitom výrazně převyšuje celopražský průměr.
Téměř všechnu veřejně přístupnou zeleň na území Prahy 2 má ve vlastnictví hlavní město Praha. Mezi výjimkami je např. Kateřinská zahrada, která patří Všeobecné fakultní nemocnici.
Po roce 1989 si město Praha ponechalo ve správě zpočátku všechna svá veřejná prostranství, tj. vedle ulic i parky. Po několika letech však začalo postupné svěřování veřejné zeleně městským částem. Z pohledu zadluženého města tkvěla výhoda v tom, že přenese část svých nákladů na někoho jiného. Ani naše městská část ale proti tomu neprotestovala, i přes nepatrné částky, které s parky přišly. Jsme rádi, že parky, které jsou hodně na očích, si obhospodařujeme sami, a nejsme závislí na vzdáleném magistrátu. Poučným srovnáním je, jak jsou třeba ošetřeny naše stromy v parcích a jak stromy v uličních stromořadích, které v péči nemáme.
Parků máme nyní svěřeno asi 55 hektarů. Tato rozloha zahrnuje všechny významnější plochy veřejné zeleně s výjimkou území Národní kulturní památky Vyšehrad, která má vlastní správu.
Údržba tak namáhaných parků, jako jsou ty naše, samozřejmě spotřebuje z rozpočtu městské části hodně prostředků. V letošním roce je na ni vyčleněno 22,5 mil. korun. Protože parky se svými potřebami liší od našeho ostatního majetku, který tvoří především domy, není správa zeleně na úřadu MČ Praha 2 začleněna do majetkového odboru, ale do odboru životního prostředí.
Správa zeleně má rozhodující slovo při určování prací, které mají být v parcích provedeny. Odborné zahradnické firmy, které tyto práce na smlouvu vykonávají, mají poradní hlas.
Pokud však nejde o běžnou údržbu, ale třeba o nové výsadby nebo nový mobiliář, mají rozhodující slovo orgány památkové péče. Umístění keře nebo tvar lavičky poměrně často bývají předmětem mnohaměsíčních jednání.
Předcházející řádky jsou jen tím nejstručnějším přehledem mechanismů péče o parky v naší městské části. Další informace můžete získat mj. na naší infolince Čistota Prahy 2, tel.: 24 25 60 63, kde očekáváme i vaše náměty a upozornění na všechno, co v parcích není v pořádku.RNDr. Karel Winkelbauer, zástupce starosty

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout