Irena Bernášková

Irena Bernášková (*7. 2. 1904 – †26. 8. 1942) – osobnost protinacistického odboje.

OREZ_Bernaskova.jpgNarodila sena Vinohradech do rodiny malíře Vojtěcha Preissiga. Byla přední představitelkou protinacistické rezistence a první Češkou odsouzenou nacisty k smrti. Spoluvydávala největší ilegální protektorátní periodikum – časopis V boj. V roce 1946 obdržela in memoriam Čs. válečný kříž 1939 a v roce 1998 medaili Za hrdinství.

Po okupaci Čech a Moravy německými vojsky se Irena Bernášková zapojila do ilegální činnosti otce, který byl spolu s Josefem Škaldou spoluvydavatelem, ilustrátorem a grafikem časopisu V boj. Po Škaldově zatčení nastoupila na jeho místo. Stala se odpovědným redaktorem, vydavatelem, tiskařem, administrátorem, expeditorem i kolportérem. Pod jejím vedením vyšlo 37 čísel časopisu. Gestapu se Irenu Bernáškovou podařilo zatknout až 21. 9. 1940. Svou statečností při výsleších, kdy veškerou vinu vzala na sebe, zachránila řadu spolupracovníků z odboje. Přesto byla zatčena její nejbližší rodina – manžel zemřel v koncentračním táboře Buchenwald, otec v koncentračním táboře v Dachau. 5. 3. 1942 byla odsouzena k trestu smrti a 26. 8. 1942 popravena v Berlíně-Plötzensee.

Zveřejněno: 06.05.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout