Informace podnikatelům

O novém vládním nařízení č. 473, schváleném 14. 5. 2001, které novým, žadatelům o níže vyjmenované živnosti stanovuje povinnost zaměstnávat pouze pracovníky se stanovenou odbornou způsobilostí, proběhla informace v denním tisku a Vaše dotazy se množí. Pro upřesnění uvádíme, že vládní nařízení platí od 1. 10. 2001 a týká se těchto předmětů podnikání:
- kosmetické služby
- pedikúra, manikúra
- průvodcovská činnost
- poskytování tělovýchovných služeb (fitcentra apod.)
- vodní záchranářská služba
- činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- provozování solária
- péče o děti do tří let v denním režimu
- obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Podnikatel, který již má živnostenské oprávnění vykonávat některou z výše uvedených činností a zajišťuje ji fyzickými osobami, které vládním nařízením požadovanou odbornost nebo praxi nesplňují, může ji provozovat pouze po dobu tří let, tj. do 1. 10. 2004.
Potřebujete-li další informace o tom, jaká odborná způsobilost je požadována k té které činnosti, jsme připraveni Vás o všech variantách informovat. Přijďte nás navštívit v návštěvní dny pro veřejnost: v pondělí a ve středu 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30.


Ing. Zdeňka Tůmová,vedoucí živnostenského odboru

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout