Informace o dopravních opatřeních v Bělehradské ulici

V pátek 24. dubna 2015 začne Dopravní podnik hl. m. Prahy opravovat tramvajovou trať  v Bělehradské ulici. Dopravní omezení se budou týkat rovněž ulic Křesomyslova a Na Slupi.

Práce budou probíhat po etapách a vždy k uzavřenému úseku komunikace bude vyznačena objízdná trasa po okolních komunikacích. Žádáme proto řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení.

V první etapě prací do 30. dubna 2015 bude Bělehradská ulice uzavřena v úseku od ulice Otakarova po nám. bří. Synků. Objížďka povede po trase: Na Zámecké, Nuselská.

Ve čtvrtek 30. dubna bude uzavřen rovněž vjezd do ulice Křesomyslova – objížďka povede po trase: Otakarova, Bělehradská, Fričova, Na Folimance, Sekaninova.

Od 30. dubna do 3. května 2015 bude uzavřena ulice Křesomyslova, a to jednosměrně v úseku ulic Otakarova – Na Folimance. Objížďka bude vedena po trase: Otakarova, Bělehradská, Fričova, Na Folimance, Sekaninova.

Od 1. do 3. května 2015 bude uzavřena ulice Na Slupi, a to jednosměrně v úseku ulic Svobodova – Horská. Objížďka bude vedena po trase: Na Slupi, Albertov, Hlavova, Korčákova, Horská, Na Slupi.

Informace o změnách dotčených linek městské hromadné dopravy jsou zveřejněny na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy www.dpp.cz .

Zveřejněno: 23.04.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout