Informace k referendu o přistoupení k EU

Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii bude probíhat v pátek 13. 6. 2003 od 14:00 do 22:00 a v sobotu 14. 6. 2003 od 8:00 do 14:00.
Místnosti pro hlasování budou umístěny ve stejných budovách, jako tomu bylo v listopadových volbách, s jednou výjimkou: v Arcibiskupském gymnáziu v Korunní se referendum konat nebude, všech šest hlasovacích místností je odtud přesunuto do ZŠ Sázavská 5. Adresy všech místností pro hlasování v Praze 2 s uvedením, které domy spadají do jednotlivých okrsků, jsou uveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 2 pro referendum v Jugoslávské ul. 20 a rovněž na internetových stránkách www.praha2.cz.
O možnosti vydání hlasovacího průkazu občanům, kteří chtějí hlasovat v jiném okrsku, než kam spadají podle místa svého trvalého pobytu, jsme vás podrobně informovali v květnovém čísle. Připomínáme, že žádost lze podat na pracovišti odboru správních agend v Jugoslávské ul. 20, a to osobně do středy 11. 6. 2003 do 16:00, nebo písemně (s úředně ověřeným podpisem) tak, aby žádost byla úřadu doručena nejpozději 4. 6. 2003.
Hlasovací lístek pro referendum neobdrží občan předem, ale až přímo od komise v místnosti pro hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď ANO či NE na položenou otázku.
Občané, kteří se chtějí seznámit s textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii, případně s dalšími informačními materiály k této smlouvě, mohou tak učinit v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 2 v Jugoslávské 20, nebo na internetové adrese www.euroskop.cz.

Mgr. Jarmila Cechnerová, odbor správních agend

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout