Imisní situace v Praze 2 v letech 2006–15 v lokalitě Riegrovy sady (výtah z údajů ČHMÚ)

Výtah z údajů ČHMÚ – imisní situace v Praze v letech 2006–14 v lokalitě
Praha 2 – Riegrovy sady (ARIE)


PM10 (částice)

Imisní limit pro 24hod. průměrnou koncentraci je 50 µg.m-3 s přípustnou četností překročení 35x za kalendářní rok.

Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci je 40 µg.m-3.

 2006   překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce   55 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení
hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)
27. 11. 2006 
maximální 24h naměřená hodnota (29. 01. 2006)  216 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena   39x 
roční průměrné koncentrace   33 µg.m-3
 2007  překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce   47 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení
hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3
 nedošlo
maximální 24h naměřená hodnota (24. 03. 2007)  143 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena   33
roční průměrné koncentrace   28 µg.m-3 
 2008  překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce   41 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení
hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)
 nedošlo 
maximální 24h naměřená hodnota (12. 02. 2008)  131 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena   19
roční průměrné koncentrace   24 µg.m-3
  2009  překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce   45 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení
hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)
 nedošlo
maximální 24h naměřená hodnota (15. 01. 2009)    183 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena    25
roční průměrné koncentrace   25 µg.m-3
  2010  překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h. koncentrace v roce    50 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení
hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3
 nedošlo
maximální 24h naměřená hodnota (03. 12. 2010)   109 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena   35
roční průměrné koncentrace   25 µg.m-3 
2011  překročení imisního limitu
 36. nejvyšší 24h. koncentrace v roce  54 µg.m-3
 den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročeníhodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)  15. 11. 2011
maximální 24h naměřená hodnota (13. 11. 2011)  115 µg.m-3
 24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena  41x 
 roční průměrné koncentrace  27 µg.m-3 

2012 překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce 44 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročeníhodnoty 24h limitu (50 µg.m-3) nedošlo
maximální 24h naměřená hodnota (12. 02. 2012) 95 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena 27x
roční průměrné koncentrace 24 µg.m-3 
2013překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h. koncentrace v roce 40 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročeníhodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)nedošlo
maximální 24h naměřená hodnota (12. 02. 2012)124 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena 23x 
roční průměrné koncentrace23 µg.m-3
2014
překročení
imisního limitu
 
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce 47 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36.
překročení hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)
nedošlo
maximální 24h naměřená hodnota (29. 01. 2014) 89 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena 25x
roční průměrné koncentrace 24 µg.m-3 
2015
překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce 38 µg.m-3 
den od počátku roku, kdy došlo k 36.
překročení hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)
nedošlo
maximální 24h naměřená hodnota (29. 01. 2014) 106 µg.m-3 
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena  10x
roční průměrné koncentrace
22 µg.m-3

Nedostatek dat – v průběhu roku je nedostatek platných měření (dle požadavků Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.) – nelze spočítat platný roční průměr.  V roce 2015 došlo k modernizaci měřicí techniky.
NO2 (oxid dusičitý)

Imisní limit pro hodinovou průměrnou koncentraci je 200 µg.m-3 s přípustnou četností překročení 18x za kalendářní rok.

Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci je 40 µg.m-3.

 2006  překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce   119 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročení
hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3
  nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (12. 01. 2006 v 11 hod.)   143 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena    0
roční průměrná koncentrace (mez tolerance/2006 8 µg.m-3)  35 µg.m-3 
 2007  překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce   100 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročení
hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3
 nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (02. 04. 2007 ve 21 hod.)   119 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena    0
roční průměrná koncentrace (mez tolerance/2007 6 µg.m-3   30 µg.m-3 
 
 2008  překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce   99 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročení
hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3
 nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (12. 05. 2008 v 21 hod.)   125 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena    0
roční průměrná koncentrace (mez tolerance/2008 4 µg.m-3)   31 µg.m-3 
 2009  překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce   108 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročení
hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3
 nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (15. 01. 2009 v 17 hod.)    138 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena   0
roční průměrná koncentrace (mez tolerance/2009 2 µg.m-3) 30 µg.m-3
  2010  překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce   106 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročení¨
hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)
 nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (08. 04. 2010 v 20 hod.)   129 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena   0
roční průměrná koncentrace   31 µg.m-3 
2011  překročení imisního limitu
 19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce  108 µg.m-3
 den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročeníhodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)  nedošlo
 maximální naměřená 1h hodnota (11. 05. 2011 ve 21 hod.)  136 µg.m-3
 hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena  0  
 roční průměrná koncentrace  30 µg.m-3 
2012 překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce 90 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročeníhodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3) nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (16. 03. 2012 v 19 hod.) 134 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena 0
roční průměrná koncentrace 28 µg.m-3
2013překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce40 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročeníhodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (16. 03. 2012 v 19 hod.)124 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena 0
roční průměrná koncentrace 23 µg.m-3
 2014překročení
imisního limitu
 
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce
108 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19.
překročení hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)
nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (30. 3. 2014 ve 20 hod.) 124 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena 0
roční průměrná koncentrace 28 µg.m-3 
2015
překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce  38 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3 nedošlo
maximální 24h naměřená hodnota (29. 1. 2014) 106 µg.m-3 
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena  10x
roční průměrné koncentrace 22 µg.m-3Nedostatek dat
– v průběhu roku je nedostatek platných měření (dle požadavků Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.) – nelze spočítat platný roční průměr.  V roce 2015 došlo k modernizaci měřicí techniky.

 

Aktualizace dat 12. 9. 2016
1h hodnoty - čas je v UTC a určuje počátek měření.

 

 

Aktualizováno: 21.09.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout