Imisní situace v Praze 2 v letech 2006–15 v lokalitě Legerova (výtah z údajů ČHMÚ)

Výtah z údajů ČHMÚ – imisní situace v Praze v letech 2006–15 v lokalitě
Praha 2 – Legerova


Lokalita Praha 2 – Legerova (ALEG) je klasifikována jako dopravní „hot spot“ (měřicí místo orientované výhradně na dopravu), byla cíleně umístěna do jednoho z nejvíce dopravně zatížených míst v Praze.

PM10 (částice)

Imisní limit pro 24hod. průměrnou koncentraci je 50 µg.m-3 s přípustnou četností překročení 35x za kalendářní rok.

Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci je 40 µg.m-3.

 2006   překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce   100 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení
hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3
 29. 3. 2006
maximální 24h naměřená hodnota (19. 12. 2006)  448 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena   164x 
roční průměrné koncentrace   61 µg.m-3
 2007  překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce   78 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení
hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)
 16. 3. 2007
maximální 24h naměřená hodnota (20. 11. 2007)   202 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena   132x 
roční průměrné koncentrace   46 µg.m-3 
 2008  překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce   62 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení
hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3
 18. 4. 2008
maximální 24h naměřená hodnota (23. 2. 2008)  130 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena   84x 
roční průměrné koncentrace   38 µg.m-3
 2009  překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce   52 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení
hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3
 7. 11. 2009
maximální 24h naměřená hodnota (15. 1. 2009)  140 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena   45x 
roční průměrné koncentrace   32 µg.m-3
 2010  překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce   62 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročení
hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)
  22. 07. 2010
maximální 24h naměřená hodnota (25. 3. 2010)  142 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena    56x 
roční průměrné koncentrace   34 µg.m-3
2011  překročení imisního limitu
 36. nejvyšší 24h koncentrace v roce  44 µg.m-3
 den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročeníhodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)  nedošlo
 maximální 24h naměřená hodnota (24. 2. 2011)  114 µg.m-3
 24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena  26x
 roční průměrné koncentrace  nedostatek dat
2012 překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce 54 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročeníhodnoty 24h limitu (50 µg.m-3) 20. 11. 2012
maximální 24h naměřená hodnota (12. 2. 2012) 109 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena 45x
roční průměrné koncentrace 28 µg.m-3
 2013překročení imisního limitu
 36. nejvyšší 24h koncentrace v roce
 56 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36. překročeníhodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)  9. 10. 2013
maximální 24h naměřená hodnota (12. 2. 2012)
137 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena
 55x
roční průměrné koncentrace
 31 µg.m-3
2014
překročení imisního limitu  
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce 59 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36.
překročení hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)
31. 3. 2014
maximální 24h naměřená hodnota (9. 3. 2014) 93 µg.m-3
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena 54x 
roční průměrné koncentrace 33 µg.m-3
 2015překročení imisního limitu
36. nejvyšší 24h koncentrace v roce
47 µg.m-3
den od počátku roku, kdy došlo k 36.
překročení hodnoty 24h limitu (50 µg.m-3)
nedošlo
maximální 24h naměřená hodnota (5. 11. 2015)107 µg.m-3 
24h koncentrace 50 µg.m-3 byla překročena 28x
roční průměrné koncentrace
26 µg.m-3 
nedostatek dat – v průběhu roku je nedostatek platných měření (dle požadavků Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.) – nelze spočítat platný roční průměr – platí pouze pro rok 2011

V roce 2011 došlo ke změně měření PM10 z manuálního na automatické. Automatické měření začalo až 19. 2. 2011, v průběhu roku byl další výpadek dat z důvodu kalibrace přístroje, proto nebude měření PM10 a PM2,5 na této stanici použito pro hodnocení roku 2011 z důvodu nedostatečného množství dat. Nejdelší výpadek byl 21. 10. – 22. 11. 2011, v tomto období se vyskytovaly dny s velmi špatnými rozptylovými podmínkami, kdy na ostatních stanicích v Praze i v celé ČR byly naměřeny vysoké koncentrace PM10 (PM2,5).

 

 

NO2 (oxid dusičitý)

Imisní limit pro hodinovou průměrnou koncentraci je 200 µg.m-3 s přípustnou četností překročení 18x za kalendářní rok.

Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci je 40 µg.m-3.

 2006  překročení imisní limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce   228 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročení
hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)
 19. 4. 2006 v 19 hod.
maximální naměřená 1h hodnota (10. 10. 2006 v 16 hod.)    272 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena   126x 
roční průměrná koncentrace (mez tolerance/2006 8 µg.m-3   74 µg.m-3 
 2007  překročení imisní limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce   257 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročení
hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)
 7. 3. 2007 v 9 hod.
maximální naměřená 1h hodnota (27. 3. 2007 v 6 hod.)   304 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena   254x  
roční průměrná koncentrace (mez tolerance/2007 6 µg.m-3  72 µg.m-3
  2008  překročení imisní limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce   230 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročení
hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)
 13. 5. 2008 v 8 hod.
maximální naměřená 1h hodnota (19. 8. 2008 v 16 hod.)   280 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena   106x 
roční průměrná koncentrace (mez tolerance/2008 4 µg.m-3)  66 µg.m-3
  2009  překročení imisní limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce   242 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročení
hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)
 10. 2. 2009 v 7 hod.
maximální naměřená 1h hodnota (18.6.2009 v 23 hod.)   436 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena   98x 
roční průměrná koncentrace (mez tolerance/2009 2 µg.m-3  68 µg.m-3 
  2010  překročení imisní limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce   231 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročení
hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)
 10. 2. 2010 v 15 hod.
maximální naměřená 1h hodnota (12. 7. 2010 v 14 hod.)   282 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena   56x 
roční průměrná koncentrace   67 µg.m-3 
2011 překročení imisního limitu
 19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce  221 µg.m-3
 den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročeníhodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)  21. 9. 2011 ve 14 hod.
 maximální naměřená 1h hodnota (29. 9. 2011 v 16 hod.)  288 µg.m-3
 hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena  51x
 roční průměrná koncentrace  70 µg.m-3 
2012 překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce 180 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročeníhodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3) nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (16. 03. 2012 v 5 hod.) 215 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena 2x 
roční průměrná koncentrace 58 µg.m-3
2013překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce177 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19. překročeníhodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (16. 03. 2012 v 5 hod.)284 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena6x 
roční průměrná koncentrace54 µg.m-3
2014
překročení
imisního limitu
 
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce 175 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19.
překročení hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3)
nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (26.3.2014 v 8 hod.) 323 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena 5x 
roční průměrná koncentrace 51 µg.m-3 
2015
překročení imisního limitu
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce  194 µg.m-3
den a hodina od počátku roku, kdy došlo k 19.
překročení hodnoty hodinového limitu (200 µg.m-3
nedošlo
maximální naměřená 1h hodnota (5. 6. 2015 v 7 hod.) 311 µg.m-3
hodinová koncentrace 200 µg.m-3 byla překročena  16x
roční průměrná koncentrace 47 µg.m-3 

nedostatek dat – v průběhu roku je nedostatek platných měření (dle požadavků Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.) – nelze spočítat platný roční průměr

Nejvyšší naměřené hodinové koncentrace NO2 v letech 2006–2015 v České republice byly na monitorovací stanici
Praha 2 – Legerova. V roce 2015 došlo k modernizaci měřicí techniky.

 

Aktualizace dat 12. 9. 2016
1h hodnoty – čas je v UTC a určuje počátek měření.

 

 

Aktualizováno: 21.09.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout