Humanitární akce žáků

Loňské srpnové povodně rozšířily zástupy lidí v nouzi a připravily o domov i mnoho zvířat. Žákovský parlament při ZŠ Jana Masaryka proto vyhlásil v tomto školním roce několik humanitárních akcí.
Vloni v září převzala starostka Neratovic od žáků objemnou sbírku šatstva, hraček a knížek pro Farní charitu Neratovice, aby pak tyto věci rozdělila nejpotřebnějším. Další podobná sbírka putovala letos v dubnu k o. s. Diakonie Broumov a Diakonie husitská – STROM. Těmito akcemi děti i pedagogové naší školy pomohli lidem, kteří to potřebují. Děti se navíc poučily, jak lze řešit ekologické otázky likvidace domovního odpadu: veškerý textilní odpad sdružení Diakonie přetřídí a dále zpracuje, nic nepřijde na skládku. Další podobnou akcí, kterou naše škola zorganizovala, byl sběr starého papíru. Výtěžek byl tentokrát věnován na pomoc zvířatům pražské zoo. Žáci ZŠ Jana Masaryka se tak stali adoptivními rodiči dikobraza srstnatonosého a klokánka králíkovitého – odměnou za finanční dar, který věnovali na obnovu zahrady.

Mgr. B. Vaverková, zástupkyně ředitele

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout