Gröbovka: Nedávná historie

1992 – 1999   Postupné předávání parku a objektů do správy MČ Praha 2.
červenec 1999   -Obvodní rada vyhlašuje výzvu k předložení námětů na způsob využití areálu s termínem zaslání návrhů do 15. 10. 1999 (žádný z předložených námětů nenabízel komplexní řešení včetně financí).
leden 2000   -Obvodní rada souhlasí s vypsáním výběrového řízení na výběr poradenské firmy pro projekt revitalizace areálu a jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek.
březen 2000   -Obvodní rada souhlasí s výběrem B.I.R.T. Consulting, s. r. o. jako poradenské firmy a jmenuje komisi pro výběr nejvhodnějšího investora rekonstrukce a revitalizace areálu.
říjen 2000   B.I.R.T. vyhlašuje soutěž.
leden 2001   -Uzávěrka soutěže – předložen jediný návrh CEELI Institut (dokumentaci si vyzvedlo šest zájemců).
březen 2001   -Jednání rady městské části s reprezentací CEELI k podmínkám návrhu smlouvy, upozornění na skutečnost, že nikoliv všechny obligatorní podmínky obsažené v „Návrhu smlouvy“ v rámci vypsání podmínek soutěže jsou zřetelně v jejich podkladu obsaženy. Koncem měsíce výběrová komise není spokojena s dosavadními výstupy z jednání a uzavírá soutěž bez výběru uchazeče, RMČ ukládá právnímu zástupci MČ předložit uchazeči návrh textu smlouvy obsahující všechny obligatorní podmínky obsažené v „Návrhu smlouvy“ jako závěrečný pokus dosažení možné shody.
květen 2001   -Jednání s uchazečem úspěšně dokončena, RMČ a ZMČ schvalují výběr uchazeče a text smlouvy.
červen 2001   -Podepsána smlouva mezi MČ Praha 2 a společností CEELI Institut.

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout