Granty pro rok 2003 v oblasti zdravotnictví a životního prostředí

Městská část Praha 2 přispěla ze svého rozpočtu čtyřem žadatelům, kteří podali projekty v rámci grantového řízení na aktivity v oblasti zdravotnictví.

Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Praze 2
Obdržela 11 340 Kč na projekt Rehabilitační cvičení pro diabetiky v bazénu. O tom, jak projekt probíhá a jak se do něj přihlásit, se můžete informovat na tel.: 233 109 027.
ALEN – neziskové sdružení žen postižených rakovinou
Získalo 65 720 Kč na projekt Rehabilitační a rekondiční činnosti. Projekt je určen ženám po operaci rakoviny prsu. Bližší informace o projektu získáte na tel.: 221 900 127 nebo na internetu na adrese www.alenpraha.web.wo.cz.
Arcidiecézní charita Praha – Farní charita sv. Ludmily
Přihlásila do grantového řízení projekt Cvičíme doma – pohybová aktivizace pro seniory. Na realizaci tohoto projektu byla schválena částka 32 900 Kč; můžete se o něm informovat na tel.: 224 246 519 (73) nebo na internetových stránkách www.charitaadopce.cz.
Občanské sdružení Baobab
Obdrželo 20 000 Kč jako příspěvek na realizaci projektu Centrum včasné rehabilitace a resocializace. Projekt je určen zejména osobám v počátečních fázích schizofrenní poruchy. O bližší informace můžete požádat na tel.: 241 734 050.

V oblasti životního prostředí byly granty poskytnuty třem žadatelům.
Mgr. Jan Voda
Získal 30 000 Kč na projekt s názvem Sluneční univerzita. Co je náplní projektu a jak se ho můžete zúčastnit, se dozvíte na tel.: 222 560 777.
Základní článek Hnutí Brontosaurus – Klub přátel Lukova
Obdržel 8400 Kč na projekt Brontosauří ekologické večery a 7150 Kč na projekt Setkání organizátorů ekologických akcí. Více se o projektech dozvíte na tel.: 604/ 238 575.
Ing. Jana Adamcová
Obdržela 20 000 Kč na projekt Integrovaný informační systém pro útulky pro opuštěná zvířata. V rámci tohoto projektu jsou provozovány internetové stránky www.volny.cz/pejsci.
Příště vás budeme informovat o grantech poskytnutých v oblasti kultury.

Mgr. J. Cechnerová, zástupkyně starosty (ODS)

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout