Granty: Kam šly peníze

V minulém čísle jste se mohli v pravidelné rubrice Zastupitelstvo dočíst o schválení grantů v celkové výši 2,8 mil. Kč. Granty z oblasti životního prostředí v celkové výši 315 tisíc korun si rozdělili především Ústav pro ochranu zvířat JUDr. Dagmar Malinové, Občanské sdružení Pražský spolek pro ochranu zvířat a Český svaz ochránců přírody. Další oblast - mimoškolní činnost děti a mládeže - získala celkem 650 900 Kč: příjemcem nejvyšší částky je Sport Jerry Klub, ale dostalo se např. i na Občanské sdružení Hobit, či na Občanské sdružení pro vaše děti, které žádalo o grant na projekt Prevence kriminality a podpora bezpečného chování.
Aktivitám v sociální oblasti bylo přiděleno celkově 830 tisíc korun, jmenujme např. Občanské sdružení Akord (provoz denního stacionáře), nebo Občanské sdružení Pohoda (projekt Náš domov Praha 2). Letos byly poprvé vypsány granty ve zdravotnické oblasti. Zde uspěli oba žadatelé, Svaz tělesně postižených Praha 2 a Alen - sdružení žen Praha, Praha 2. Celková částka na jejich projekty činí 86 310 tisíc korun. Kulturní oblast byla podpořena 915 460 tisíci korunami, které si mezi sebou rozdělili mj. Divadelní agentura Echo, Evropský svátek hudby - nadační fond či Českobratrská církev evangelická.
Pokud se chcete dozvědět podrobnosti o tom, komu, kolik a na jaký účel byly granty přiděleny, můžete se informovat na internetové stránce www.praha2.cz nebo v informační kanceláři Úřadu městské části Praha 2.

vla

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout