Fotosoutěž pro děti a mládež

Redakce Novin Prahy 2, Dům dětí a mládeže Na Smetance 1 a Národní dům na Vinohradech vyhlašují fotografickou soutěž pro děti a mládež nazvanou Architektura v zeleni Prahy 2. Soutěže se mohou účastnit žáci všech základních škol, gymnázií, odborných škol a učilišť, kteří zašlou své soutěžní snímky do pátku 8. června 2001 na adresu redakce nebo je doručí do podatelny ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Všechny fotografie na dané téma musí splňovat následující požadavky: maximální věk autora 18 let, formát barevné fotografie 13 x 18 cm, na její rubové straně musí být uvedeno místo a datum pořízení, název díla spolu se jménem autora, jeho věkem a adresou. Jeden autor může zaslat maximálně tři fotografie. Sedmičlenná odborná komise, v níž bude mít zastoupení redakce (1), městská část Praha 2 (2), Dům dětí a mládeže (2), Národní dům na Vinohradech (1) a odborná veřejnost reprezentovaná nezávislým poradcem - oficiálním fotografem Českého olympijského výboru Eduardem Erbenem, vybere z došlých soutěžních snímků tři vítězné fotografie. Autoři vítězných fotografií budou odměněni zajímavými cenami na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které se uskuteční za účasti představitelů druhé městské části 27. 6. od 15:00 v Národním domě na Vinohradech. Současně zde proběhne výstava 12 nejúspěšnějších fotografií, na kterou budou pozváni jejich autoři. Vítězný snímek bude navíc uveřejněn v Novinách Prahy 2. Z technických důvodů nebude moci redakce soutěžní snímky vracet, nevylučuje však, že po dohodě s autory mohou být použity jako ilustrační fotografie.

Red

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout