Fotosoutěž Prahy 2

Vážení čtenáři,
minulá otázka pro vás nebyla obtížná, protože všechny odpovědi, došlé do uzávěrky, byly správné: v čísle 2 jsme uveřejnili snímek Kaple sv. Tekly v ulici Na Slupi.
Jak nám napsala Ing. J. Králová, k tomuto kostelu se váže i její osobní vzpomínka: „Byla jsem v něm poprvé při návštěvě Prahy asi v r. 1954. Na moji maminku udělaly sochy takový dojem, že na ně vzpomínala ještě po 40 letech. Tenkrát prý ale sochy stály přímo v kostele vedle lavic. Chtěla jsem si to potvrdit u návštěvnic kostela, ale neměla jsem štěstí na pamětníky. Ani místní řeholnice mi nepomohla, nejsou v Praze dlouho. Snad dávají sochy do kostela o Velikonocích." O tom, že jsou naši čtenáři velmi všímaví a objeví i „skryté záměry" redakce, nás utvrdil Z. Reinhardt: „Tentokrát je fotosoutěž i křížovka vzdálena od sebe jen nějakých 100 m! To tu ještě nebylo." Ze správných odpovědí jsme vylosovali:
A. Chrudimského z Rumunské ul., A. Velebovou z Budečské ul. a. A. Dobeše z Vinohradské ul., kterým zasíláme Knihu o Praze 2.
Nová soutěžní otázka se týká poněkud atypického objektu, který vloni oslavil sedmdesáté narozeniny. V roce 1932 ho „uvedl do provozu" pražský primátor Karel Baxa za přítomnosti tehdejšího ministra zahraničních věcí Edvarda Beneše. Toto krásné a ceněné umělecké dílo dalo postavit město Praha a nachází se na náměstí uprostřed budov. Jeho architekturu navrhl B. Hypšman a výzdobu J. Mařatka. Za okupace v r. 1940 byl objekt odstraněn a jeho zpracovatelné části nacisté využili „pro válečné potřeby říše".
Po mnoha letech, za pomoci tehdejších studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové, zrestaurovala uvedený objekt Kateřina Amortová. Pro veřejnost byl slavnostně znovu „uveden do provozu" 28. října 1998.
Z pochopitelných důvodů nemůžeme k dnešnímu tématu uvést více podrobností, avšak jsme si jisti, že většina z nás tuto pro Pražany významnou památku dobře zná.
Odpovědi nám zasílejte do 26. 3. 2003.

Text: lin/van, foto: lin

Zveřejněno: 05.03.2003 – support@publix.cz
Vytisknout