Fotosoutěž

Vážení čtenáři,

v minulém čísle jsme uveřejnili pohled na sochařskou výzdobu Obchodní akademie, sídlící na nároží Vinohradské 38 a Blanické 19.

 Jak nám napsali J. a M. Steinerovi z Moravské ulice: „Se školou nás pojí pouze tato vzpomínka: Před mnoha lety jsme procházeli Blanickou ulicí právě v době, kdy hasičský sbor prováděl ,cvičnou evakuaci školy‘. Na chodníku a ulici stáli hasiči s roztaženou velkou plachtou a z 2. patra budovy skákaly studentky – některé odvážně, jiné bázlivě – ale hlavně všechny s velkým křikem. Samozřejmě se to neobešlo bez většího počtu přihlížejících zvědavců.“ Dárek za správnou odpověď redakce zasílá R. Maudrovi z Prahy 4, L. Kadlecovi z Vinohradské ul. a MUDr. E. Cmuntovi z Prahy 10.

V prosincovém čísle budeme hledat jednu barokní sochu. Ke světcům, kteří jsou vděčným námětem výtvarných umělců, patří za­jisté sv. Šebestián, mučedník z počátku 4. století. Pocházel ze šlechtické rodiny a již od útlého mládí toužil pomáhat pronásledovaným křesťanům. Vstoupil do císařského vojska a stal se důvěrníkem samotného císaře Diokleciána (284 – 305), proslulého právě pronásledováním křesťanů. Šebestián se dozvídal z první ruky, ve které části Říma se připravuje razie na stoupence víry a své poznatky předával dále. Když se věc prozradila, dal ho císař zatknout a přivázat ve vojenském táboře ke stromu; poručil lučištníkům, aby ho prostříleli šípy. Šebestián však nezemřel, pouze omdlel a když vojáci odešli, jeho souvěrci ho odnesli a vyléčili. Císař myslel, že je Šebestián mrtev, a když se opět objevil v paláci, odmítl uvěřit v jeho zmrtvýchvstání a obrátit se ke křesťanské víře. Budoucího světce nechal kyji ubít k smrti.

Barokní socha sv. Šebestiána, jenž je i jedním z patronů proti moru, byla na své současné místo přenesena v roce 1894 z domu U Harantů v Rytířské ulici, který musel ustoupit stavbě Staroměstské tržnice. Světec, jehož atributy jsou šíp, příp. luk, kmen stromu nebo kyj, je spodobněn jako mučedník.

Odpověď na soutěžní otázku Kde v Praze 2 stojí socha sv. Šebestiána? zasílejte redakci na adresu ÚMČ Praha 2, Noviny Prahy 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nejpozději do 22. prosince 2004.

Text: hru/van, foto: hru

Víte, kde v Praze 2 stojí socha sv. Šebestiána?

Škola s uvedenou sochařskou výzdobou, Obchodní akademie, sídlí na nároží Vinohradské 38 a Blanické 19

Zveřejněno: 16.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout