Fotosoutěž


Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme uveřejnili obrázek usedlosti Vondračka. Jak nám napsal A. Knap: „Tuto usedlost nechal soukromý majitel zchátrat, až byl v roce 1952 málem vydán demoliční výměr. Komunistické Ministerstvo školství a kultury pochopilo, že se jedná o poslední památku na osídlení Vinohrad a po dlouhém jednání byla budova za částku 500 tis. Kčs zrekonstruována na čtyři bytové jednotky (kolaudace proběhla v červnu 1956). Po rekonstrukci byl dům nabídnut majiteli bez úhrady, aby se o něj staral. Ten odmítl, proto byl dům dán do péče OPBH. Teprve v roce 1992 projevili dědicové enormní zájem a dům jim byl v restituci vrácen ve velmi dobrém stavu“.
Předvánoční shon se, bohužel, „podepsal“ na počtu odpovědí, které jste nám do redakce poslali: do stanoveného termínu jsme obdrželi pouze tři a všechny byly správné. Doufáme, že v lednu, kdy už budeme mít po velkých oslavách spojených s koncem roku, nám napíše více čtenářů. Proto jsme nelosovali a nový kalendář Prahy 2 má u nás v redakci k vyzvednutí Z. Reinhardt z Resslovy ul., A. Knap z Legerovy ul. a J. Jelénková z Bělehradské ul.
Pro toto kolo jsme vybrali otázku velmi náročnou: Poznáte, jaký objekt je na obrázku? Patřil původně do areálu kanonie křížovníků (celý název řádu z pochopitelných důvodů neuvádíme). Výstavba této drobné budovy není, bohužel, archivně doložena, ale pravděpodobně vznikala souběžně s výstavbou blízkého barokního chrámu, k němuž byl základní kámen položen roku 1715. Přestože byl objekt postaven podle běžného schématu, některé odchylky potvrzují, že ho lze zřejmě připsat známému staviteli J. B. Santinimu. Vedle barokní korunní římsy je nejvýraznějším prvkem, svědčícím pro Santiniho, dvojí konkávní prohloubení přímého závěru budovy.
Průčelí bylo nově upraveno v roce 1905 – bylo opatřeno trojúhelným štítem; v celém rozsahu ho člení kvadratická rustika, která byla přetvořena z bočních fasád. Interiér budovy je velmi jednoduchý, vytvořený ze dvou nestejně velkých prostor. Obě jsou zklenuty plnou valenou klenbou. Dlažba je novodobá z pískovcových desek, chybí jakékoliv vybavení. Díky ČVUT byla budova dvakrát opravena, poprvé v roce 1913 a podruhé v devadesátých letech. Své odpovědi nám zasílejte do 22. 1. 2003.   

lin/van

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout