Fotosoutěž

Minulá otázka byla pro naše čtenáře velmi snadná, protože všechny zaslané odpovědi byly správné. Jak nám napsala čtenářka M. Hezlarová: „Na obrázku v zářijovém čísle novin je detail interiéru Hlavního - Wilsonova nádraží, na kterém mě upoutal nápis '28. říjen r. 1918'. Na starších snímcích lze totiž v tomto místě najít latinský nápis 'Viribus unitis', což znamená společnými silami. Inu, jiný čas, jiný mrav, a s tím i jiné nápisy. Jenomže občas zapomínáme, že ty původní přes všechen překotný vývoj vědy a techniky stále platí, protože je naši prapředkové odpozorovali přímo ze života a neuvěřitelně pregnantně zformulovali. A tak by, myslím, neškodilo to staré nepřemazávat, ale ponechat a občas si to pohledem připomenout." Cenu za správnou odpověď zasíláme A. Herodesovi z Bělehradské ul., H. Tůmové z Jugoslávské ul. a J. Horníkové z Petýrkovy ul. v Praze 4.
Říjnová otázka je opět složitější: na snímku je detail domu ve specifickém výtvarném slohu, který byl původně vystavěn podle plánů architekta Hodka z listopadu 1911. Stavba byla zahájena až 22. 9. 1913 podle změněných Hodkových plánů, obsahujících i nový nákres fasády. Během času došlo ještě k několika přestavbám, z nichž jedna - suterénní garáž s přímým vjezdem - negativně narušila původní úpravu fasády. Dnes je dům, po všech změnách a úpravách, čtyřpatrový, nárožní. Obě průčelí - pětiosé a šestiosé se stýkají v ostroúhlém nároží. Dvě osy jsou po každé straně nároží lemovány průběžnými břitovými pilíři. Nárožní pilíř se nahoře rozšiřuje do jakési hlavice v podobě převráceného komolého jehlanu, nad nímž měla podle projektu čnít ještě vysoká váza diamantového řezu. Dům patří k vrcholným dílům architektury určitého období a kromě arch. Hodka ho projektoval
jeden velmi známý architekt, podle kterého je dům často nazýván. Naše soutěžní otázka zní: popište sloh ve kterém byl dům vystavěn a označte ulici, ve které se nachází (popř. uveďte jméno tohoto známého architekta). Své odpovědi nám zasílejte do 23. 10. 2002.

lin/van

Zveřejněno: 02.10.2002 – support@publix.cz
Vytisknout