Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
zdá se, že naše minulá otázka byla úkolem spíše pro detektivní kancelář, protože správných odpovědí se sešlo skutečně poskrovnu. Nebudeme vás tedy déle napínat a prozradíme, že šlo o vinohradskou modlitebnu Českobratrské církve evangelické, kterou dnes naleznete v Korunní 60. Ve chvíli, kdy jsme si opět pohrávali s myšlenkou, že dáme fotosoutěži „oddechový čas“, dostali jsme dopis od čtenářky M. Hejzlarové. Píše, že v návalu práce se jí zhusta stává, že zapomene na stanovený termín odeslání odpovědi. Domnívá se, že zvláště v období prázdnin a dovolených, které je provázeno mnohým harcováním se totéž stává i dalším čtenářům. Závěr jejího dopisu nás zcela přesvědčil: „…fotosoutěž vždy nedočkavě vyhlížím. Mnohá místa poznávám, leč málokdy dojde na včasné odeslání. Ale i tak je to milé rozptýlení v běhu života…“ Za milá slova děkujeme. Odměna výhercům shodou okolností poputuje do Moravské ul.: manželům Steinerovým a Růženě Novotné.
A nyní k otázce na září. Domnívám se, že většina Pražanů pozná místo, kam zabloudil hledáček fotoaparátu. Tentokrát však nebudeme losovat ze správných došlých odpovědí, ale otiskneme a honorářem oceníme nejlepší příspěvek o této lokalitě, který však nesmí být delší než 10 řádek. Současně nabízíme čtenářům možnost uveřejnění neobvyklých a zajímavých fotografií s krátkými doprovodnými texty z naší městské části. Prosíme všechny autory, aby nezapomněli k příspěvkům přidat i kontaktní adresu a telefon, abychom jim mohli za uveřejněný materiál zaslat honorář.

red

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout