Fotosoutěž

Milí čtenáři,
v minulém čísle jsme se vás zeptali, kam se vlastně vypravil náš fotograf. Odpovědí jsme obdrželi méně než obvykle, ale zato byly všechny správné. Snímek byl pořízen v Botanické zahradě Univerzity Karlovy, Na slupi 16, která původně (od roku 1775) sídlila na Smíchově v místě dnešních Diezenhoferových sadů. V roce 1890 byla značně poškozena povodní. K jejímu stěhování na současné působiště ovšem více než velká voda přispěly imise z okolních továren. Tedy nic nového pod sluncem.
V současnosti má Botanická zahrada UK rozlohu přes 3,5 ha, skleníkový komplex je složen ze 13 skleníků, z nichž devět je přístupno veřejnosti. V letních a podzimních měsících se v některých z nich pořádají výstavy rostlin a živočichů (např. již více než 60 let pravidelné podzimní výstavy exotického ptactva), ale i výstavy s uměleckým zaměřením (plastiky, fotografie, kresby, koláže, keramika apod.).
Sbírky jsou rozděleny na exteriérové a skleníkové. Nejcennější venkovní kolekcí je expozice středoevropské květeny, nepřetržitě zde instalované od roku 1904. Ve sklenících jsou velmi cenné věkovité cykasy a sbírka kaktusů a sukulentů. Zahrada je rovněž záchranným střediskem Ministerstva životního prostředí ČR pro rostliny, chráněné podle mezinárodní úmluvy CITES.
Ročně navštíví Botanickou zahradu kolem sta tisíc návštěvníků. Slouží ovšem především studentům Přírodovědecké fakulty UK, jejíž je součástí a která ji také administrativně spravuje. Využívají ji ale i pražské školy, základní, střední i odborné, ale i školy mimopražské, včetně vysokých. Botanická zahrada UK v Praze 2, Na Slupi 16 je přístupna denně a celoročně. Skleníky jsou otevřeny vždy od 10:00, v zimě do 16:00, v létě do 17:00 hodin. Exteriéry jsou otevřeny od 10:00 (v zimě do 17:00, v létě do 18:00 hodin). Do skleníků a na výstavy se vybírá vstupné, exteriéry jsou přístupné bezplatně.
Z došlých odpovědí jsme vylosovali jako vždy tři výherce. Jsou to: Robert Fošenbauer z Podskalské ul., Jarka Veselá z Římské ul. a Kateřina Franzová z Vyšehradské ulice.
A teď k otázce na květen. Tentokrát se redakce dívala po fasádách domů a tak se vás ptáme: ve které ulici a na kterém domě je mozaika, kterou jsme vyfotografovali? Vaše odpovědi očekáváme na adrese redakce nejpozději do 21. 5. 2001.

vla

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout