Fotosoutěž

Milí čtenáři,
na minulou otázku jste nám napsali většinou správné odpovědi. Uveřejnili jsme snímek kostela sv. Václava Na Zderaze. Jak nám mj. napsal L. Olbrich: „Kostel stojí na rohu dnešní Resslovy a Václavské ulice na místě, kde se ve 12. století rozkládala osada Zderaz. Jeho původní románská stavba byla za Karla IV. přestavěna na gotickou a byla majetkem blízkých Křižovníků na Zderaze (jejich řád byl roku 1785 zrušen). Roku 1926 převzala kostel Československá církev husitská.“ A jako dodatek ještě uvádíme z dopisu Ing. J. Kozelky: „Kostel sv. Václava měl 14. února 1945 nesmírné štěstí. Svatý Václav měl toho dne plné ruce práce, aby nad ním udržel ochrannou ruku, když kolem pršely bomby. Před kostelem byla hromada třísek ze zasažené tramvaje a dva domy pod kostelem byly v sutinách.“
Ze správných odpovědí jsme vylosovali: Ing. B. Antonyho z Václavské ulice, N. Asterovou ze Škrétovy ulice a M. Trefného z Ježkovy ulice v Praze 3 , kterým zasíláme knihy. Naše nová otázka se týká objektu, o kterém jsme již několikrát psali, takže to pro vás nebude těžké: nachází se v areálu psychiatrické kliniky a má úzkou hranolovitou věž, v nejvyšších patrech osmibokou, která je dominantou Nového Města. Kostel byl založen v roce 1355 a první převorkou přilehlého kláštera se stala Kateřina z Hocholtingu. Kostel byl poprvé vysvěcen roku 1367. Kvůli husitským nájezdům byl roku 1420 vypálen a po celou husitskou dobu byl v troskách. Až 27. dubna 1522 byl po zdlouhavých opravách znovu vysvěcen. Ovšem roku 1737 došlo k dalším opravám (stavební plány k této přestavbě vypracoval Kilián Ignác Dienzenhofer) a z původní stavby byla ponechána pouze průčelní věž. Díky této přestavbě je kostel, uvnitř vyzdobený nástropními freskami V. V. Reinera, v současné době považován za jedno z nejlepších děl pražského baroka. V roce 1784 byl kostel i s přilehlým klášterem dekrety Josefa II. zrušen a následně roku 1822 změněn na psychiatrickou léčebnu. V roce 1996 byl vzhledem ke špatnému stavu svěřen do správy firmy Liga – servis: dlouholeté rozsáhlé restaurátorské opravy uměleckých památek stále pokračují. Odpovědi zasílejte do 16. 4. 2002.

lin/van

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout