Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
v minulém díle naší soutěže jsme zvolili poměrně těžkou otázku, ale jako skoro vždycky byly všechny vaše odpovědi správné. Na snímku v čísle 1 byla uveřejněna Kaple Božího hrobu.
Jak nám napsal J. Jícha: „… kaple Božího hrobu byla součástí bývalého konventu křižovníků – Strážců Božího hrobu u zaniklého kostela sv. Petra a Pavla Na Zderaze. Konvent, který zasahoval do ulic Na Zbořenci a Na Zderaze, zrušil 29. 7. 1785 Josef II. Poté do r. 1898 sloužil vojenskému eráru a pak jej získalo ČVUT. Dnes je kaple Božího hrobu ve dvoře Elektrotechnické fakulty ČVUT. Budova probošství je komerčně využita jako ubytovací zařízení se 60 lůžky.“ Potěšil nás rovněž dodatek k odpovědi D. Kozáka: „Pátrání po nalezení správné odpovědi bylo velmi zajímavé a náročné (pro nás).“ Proto tedy pátrejte dál a hlavně nám posílejte své odpovědi. Odměnou bude pro vylosované čtenáře cena od redakce a pro ostatní účastníky soutěže buď potvrzení dosavadních znalostí, nebo zajímavé objevy... Ze správných odpovědí jsme vylosovali: J. Schneiderovou ze Sokolské ul., D. Kozáka z Gorazdovy ul. a J. Jíchu z Blanické ul., kterým posíláme Knihu o Praze 2.
Nová soutěžní otázka (snímek nahoře): Původně se na tomto místě ve 14. století rozkládaly rozsáhlé vinice. Budova, kterou jsme tentokrát vybrali, byla vystavěna teprve v roce 1762. Interiér je vyzdoben freskami od Josefa Krocha, objevují se na nich výjevy Vyučování světice sv. Pavlem či odmítnutí pohanských bohů. Fresky jsou orámovány bohatými rokokovými štuky. Pozoruhodný je také oltář s řezbami od I. F. Platzera. V interiéru jsou mimo jiné také umístěny sochy pašijí, které se původně nacházely v sousedním klášteře (např. Kristus na hoře Olivetské nebo Bičování). Za hlavním oltářem je umístěna kopie barokního obrazu Zvěstování Panny Marie, původně z florentského kostela S. Annunziata. Pod oknem si také můžete povšimnout sádrového odlitku pozdně gotického reliéfu Ukřižování. Budovu dala po vítězství císařského vojska nad Prusy u Kolína vystavět představená blízkého kláštera, Alžběta Molitorová. A v roce 1762 ji vysvětlil biskup Jan Kayser.
Odpovědi nám zasílejte do 19. 2. 2003.

Text: lin/van, foto: T. Lindauerová

Zveřejněno: 07.02.2003 – support@publix.cz
Vytisknout