Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
v srpnovém čísle jsme uveřejnili fotografii barokní brány, ke které se dostanete z Karlova náměstí. Nápověda o tajemném domě a o skalničkách byla zřejmě tak jasná, že jsme nedostali ani jednu nesprávnou odpověď. Proto jsme nyní vybrali dost těžké soutěžní téma.
Jak nám napsala E. Mikolášková: „Do brány na obrázku se vchází z Karlova náměstí, blízko rohu s Vyšehradskou ulicí. Dílo stavitele Diezenhofera je z poloviny 18. století, okolní zeď je barokní, také z 18. stol. Bránou se projde ke kostelu na Skalce, vedle je renesanční Faustův dům z 2. poloviny 16. století.“ Vaše odpovědi, mnohdy doplněné o vzkazy (často pochvalné), redakci opravdu těší a děkujeme za ně.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali: J. Sedláčka z Podskalské ul., M. Zpěvákovou z Vratislavovy ul. a L. Vlachovou z Plavecké ul., kterým zasíláme knihu.
Zářijová soutěžní otázka se týká fotografie, zobrazující část unikátních chladírenských strojů – jsou k vidění v prosklené uzavřené části parteru v jednom z běžně přístupných historických vinohradských objektů.
Budova vznikla v roce 1902 podle projektu architekta Antonína Turka, a to razantní přestavbou zde stojící tovární haly na mlýnské stroje. Objekt byl slavnostně otevřen v červnu 1903 a stal se chloubou Královských Vinohrad. Právě dnes vystavené stroje byly nedílnou součástí jeho provozu.
V osmdesátých letech minulého století měl být celý objekt zbourán a dokonce byl již vydán demoliční výměr. Měla zde vyrůst moderní administrativní budova. K záchraně historické architektury zásadním způsobem přispělo tehdejší vedení Klubu Za starou Prahu. Objekt nejenže zůstal zachován, ale byl citlivě rekonstruován a tak zachovány unikátní litinové konstrukce. Ve zmodernizovaném interiéru byl slavnostně zahájen provoz 5. listopadu 1994.
Výše uvedený klub spolu s Národním technickým muzeem v Praze zachránil i historické chladírenské stroje. Ty byly po rekonstrukci a zakonzervování vystaveny jako exponát dovednosti našich předků. Odpovědi nám zasílejte do 24. 9. 2003.

Text: Eva Hrubešová/van

Zveřejněno: 08.09.2003 – support@publix.cz
Vytisknout