Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme uveřejnili boční portál, kterým lze vstoupit do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Jak nám napsala paní J. Schneiderová ze Sokolské ulice:
„Původní trojlodní románská bazilika, postavená za krále Vratislava II. v letech 1070 – 1080 v souvislosti se založením vyšehradské kapituly, byla po požáru v roce 1249 v následujícím desetiletí raně goticky obnovena. Po roce 1369 za císaře Karla IV. došlo k výstavbě nového gotického chrámu, který byl v letech 1575 – 1576 renesančně přestavěn a následně barokně upraven. Pozůstatky těchto stavebních úprav byly zakryty dnešní novogotickou podobou chrámu se dvěma věžemi z let 1885 – 1903 podle projektu Mockera a Mikše.“ Dárek za správnou odpověď redakce zasílá H. Rubášové z Mánesovy ul., M. Novákové z Lidické ul. v Praze 5 a Vl. Patočkovi z Korunní ul.
Na rozluštění nové soutěžní otázky si musíte zjistit informace o jednom zajímavém schodišti v naší městské části, protože se ptáme: Kolik stupňů mají Nuselské schody? V místě nejkratšího pěšího spojení Královských Vinohrad a Nuslí, dnešních Nuselských schodů, vedla už v dávné minulosti stezka. Vinula se po úbočí prudké stráně a zvláště za špatného počasí byla obtížně schůdná. Později byly v místě vybudovány primitivní schody, poskládané z drobných oblázků.
Důstojné úpravy zhruba do dnešní podoby se Nuselské schody dočkaly v roce 1891, krátce po prorážce železničního tunelu. Bylo vybudováno 14 stupňovitých oddělení, každé o stejném počtu žulových schodů. Ty byly vysoké 13 cm a široké 6 m. Jednotlivá odpočívadla byla vydlážděna mozaikovou dlažbou. Po stranách schodiště bylo zřízeno ozdobné železné zábradlí a za ním odtoky pro dešťovou vodu. Osvětlení zajišťovalo 10 plynových kandelábrů. Takováto úprava nebyla lacinou záležitostí, neboť přišla městskou pokladnu na 38 000 zlatých.
Víme, že v roce 1891 došlo v Praze k výstavbě dvou pozemních lanových drah, na Letnou a na Petřín. Uvažovalo se i o dalších trasách, například v tělese Nuselských schodů. Tam o stavbu lanové dráhy usiloval v letech 1898 – 1903 majitel strojního závodu Jan Štětka spolu s podnikatelem Karlem Zelenkou. Dráha měla být úzkorozchodná, zubačková. Ze záměru nakonec sešlo v důsledku prodloužení dráhy elektrické tramvaje z Vinohrad dolů k tehdejšímu Vinohradskému nádraží, které stálo u dolního konce Nuselských schodů.
Odpověď na soutěžní otázku Kolik stupňů mají Nuselské schody? zasílejte na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nejpozději do 21. dubna 2004.

Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 16.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout