Fotografická soutěž pro žáky a studenty základních a středních škol

Tématem mezinárodní soutěže pro mládež navštěvující školní zařízení Mladí fotografují památky je architektonické dědictví. Akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.

Soutěž vyhlašuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), kterého je naše městská část členem. Účastníci soutěže mají čas do 19. března 2018, kdy je uzávěrka pro zaslání soutěžních fotografií. Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském sále dne 17. dubna 2018 a postupují do mezinárodní soutěže.

Kritéria soutěže stanovila Rada Evropy:

Téma – architektonické dědictví
Účastníci – mládež navštěvující školní zařízení
Věkový limit – 21 let
Uzávěrka – 19. 3. 2018

Také v ročníku 2018 musí účastníci vkládat fotografie prostřednictvím internetu na webové stránky SHS ČMS – www.historickasidla.cz.

Každý účastník může vložit maximálně tři fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou nebo tří fotografií musí proběhnout najednou. Není možné se zaregistrovat, vložit jednu fotografii, odeslat, a následně za několik dnů vložit další fotografii.

Veškeré další informace či dotazy vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na e-mailové adrese info@shscms.cz.


Více o soutěži najdete ZDE.

Zveřejněno: 12.01.2018 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout