„Fingovaná“ parkovací místa pro invalidy?

V poslední době obdržel odbor dopravy ÚMČ Praha 2 několik podnětů od občanů, jejichž automobily byly odtaženy z parkovacích míst pro zdravotně postižené; argumentovali např. tím, že tato parkoviště již několik let nejsou využívána, protože vlastník dávno zemřel. Ve všech případech bylo zjištěno, že se informace nezakládají na pravdě. Odbor dopravy vydává povolení k vyhrazeným parkovacím místům pro invalidy na dobu dvou let, a když dotyčný nepožádá o prodloužení, tak se tato místa ruší. Jako doklad předkládají občané rozhodnutí o přiznání mimořádné výhody II. nebo III. stupně a doklad, že jsou majiteli vozidla a mají trvalé bydliště v Praze 2. Na dopravních značkách je vždy uvedena SPZ majitele vozidla, který splnil všechny podmínky. Proto jsou i neopodstatněné připomínky, že vlastníci těchto parkovacích míst dále tato místa pronajímají, jelikož by se právě další pronajímatel vystavoval nebezpečí odtažení svého vozidla. Na druhou stranu je pravda, že velká většina lidí, kteří si stěžují, tak činí, protože jim bylo jejich vozidlo za neoprávněné parkování na vyhrazeném místě pro invalidy odtaženo a dostali pokutu. Do dnešního dne nebyl – snad až na výjimku dvou občanů – vznesen požadavek na odbor dopravy, zda jsou tato místa povolena a jestli bylo jejich vozidlo odtaženo oprávněně. Odbor dopravy však není tím, kdo je oprávněn zkoumat, jestli je přidělení mimořádných výhod opodstatněné nebo ne – to je záležitost odborného lékaře.

Josef Gál, vedoucí odb. dopravy ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 10.06.2003 – support@publix.cz
Vytisknout