Fejeton: Vzhůru do nového roku

S novým rokem přichází zpravidla epidemie respiračních chorob, v horším případě chřipky, a také epidemie zvaná novoroční předsevzetí. Vzhledem k tomu, že se píše vlastně už třetí rok 21. století, možná by bylo záhodno ono ošidné slůvko nahradit slovem novým, moderním, lépe vyjadřujícím potřeby nás současníků. Ostatně předsevzetí o zanechání kouření, zhubnutí o deset kilo, běhání do schodů či učení se angličtině brala většinou za své už v prvním měsíci nového roku. Nechme je tedy minulosti a seberme odvahu nazvat věci tím pravým jménem. Názvem, který v sobě skrývá tu fantastickou možnost, že pokud se odchýlíme od úkolu, který jsme sami sobě zadali, nebudou nás pronásledovat výčitky svědomí a pochybnosti o síle naší vůle. Tím kouzelným slůvkem je koncepce. Po-užívá se dnes a denně. Koncepci předkládají vlády, parlamenty, vedoucí pracovníci, zpracovává se koncepce vědy a techniky, vzdělávání, zdravotnictví a dopravy, o koncepci se mluví samozřejmě i v oblasti zbrojení, odzbrojování a přezbrojování, neobejde se bez ní ani souhrnný popis vystavovaných děl toho či onoho umělce. Neboť i on přece pracuje v jakémsi souladu s vlastní koncepcí. Tento pojem nás již několik let provází na každém kroku. Možná není daleko doba, kdy rodičům novorozence bude předán potomkův rodný list pouze a jedině na základě předložené koncepce. Nemáte koncepci pro život svého dítka? Jak je to možné? Že si nevíte rady? Formulář jste si přece měli vyzvednout a prostudovat ještě před samotným početím! A na její vypracování jste měli celých devět měsíců. Úřednice zarmouceně kroutí hlavou, nu, co se dá dělat, tak nějakou sesmolte a do týdne přineste. Pak může být rodný list vydán. To víte, máme své předpisy…
Aby bylo úplně jasno, slovník cizích slov uvádí tento výklad: koncepce = pojetí díla, plán, návrh něčeho… Cítíte ten zásadní rozdíl? Zatímco slovo předsevzetí má v sobě jistou naléhavost, neoddiskutovatelný závazek a přiznejme si i určitou sankci za nedodržení slibu v podobě sníženého sebevědomí, navrhované označení lze vykládat skutečně velmi široce a je pro nás jednotlivce jaksi příznivější. Prostě vhodnější pro tempo i tep naší doby. Dává nám možnost dokonce přehodnotit naše, zřejmě silvestrovskými oslavami ovlivněné, a tím pádem i přemrštěné vize. Nemusíme se podrobovat sebemrskačství, neboť, jak známo, koncepci lze úspěšně v návaznosti na objektivní (pro nás jednotlivce i subjektivní) překážky přehodnocovat, měnit a nahrazovat, a v případě nutnosti třeba i zahodit.   

Eva Vlachová

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout