Evropský svátek hudby

V den slunovratu, ve čtvrtek 21. 6., vycházejí profesionální i amatérští hudebníci, zpěváci a tanečníci do ulic, parků, na náměstí, na nádvoří, do zahrad, do zahradních restaurací, na pěší zóny, na koupaliště, mosty, do veřejných budov škol a úřadů a na další místa, která jsou jim příjemná a vhodná pro provozování a poslech hudby.
Dobrovolné koncerty v nemocnicích, diagnostických ústavech, dětských domovech, v domovech seniorů a v uprchlických táborech jsou dárkem umělců všem, kteří se nemohou aktivně zúčastnit koncertů. Účastníci vystupují dobrovolně bez nároku na honorář. Podrobnější informace lze získat na internetu: www.svatekhudby.cz.
Uzávěrka přihlášek, které jsou podkladem pro koordinaci koncertů, propagaci v tisku, rozhlase a v televizi, je již 10. 5. Zájemci se mohou přihlásit na adrese Evropský Svátek hudby - ČR, nadační fond, Rámová 4, 110 00 Praha 1 (tel.: 24 81 83 97, fax: 232 27 30) nebo e-mailem: info@svatekhudby.cz.   

van

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout