Dům dětí a mládeže Na Smetance

Dům dětí a mládeže Praha 2, Na Smetance 1, jehož zřizovatelem je od 1. ledna tohoto roku Magistrát hl. m. Prahy, má dlouholetou tradici. Od svého založení v r. 1974 změnil mnohokrát působiště - z Wenzigovy ulice se stěhoval do Jugoslávské, poté do ulice Nad Petruskou až nakonec, v roce 1992, zakotvil v budově Základní školy Na Smetance 1. Dům dětí a mládeže (DDM) má v základní škole ředitelství a dvě oddělení. Oddělení sportu využívá tělocvičnu základní školy a nabízí kromě míčových her např. také hry sportovní, lyžování a kanoistiku, nebo třeba společenský tanec. Výtvarná dílna Smetanka se věnuje dětem se zájmem o výtvarné umění, ale pod její hlavičkou mohou rozvíjet svůj talent i děti hudebně nadané v kroužku s kouzelným názvem Broučci.
Další oddělení pracují na detašovaných pracovištích. Stanice přírodovědců Vinohrady v Lublaňské 18 nabízí dětem kromě přírodovědných kroužků i kroužek jezdecký. Minizoo, kde si lze prohlédnout nejen papoušky, akvarijní rybky a králíky, ale i různé druhy plazů či hlodavců, je přístupná nejen pro členy chovatelského kroužku, ale i žákům základních škol. Rytmus, centrum pohybu a kultury těla, působí na stejné adrese; pohybu se zde mohou věnovat děti i dospělí. Mohou zde cvičit aerobic, kalanetiku, ale i sebeobranu, jsou tu i cvičení pro budoucí maminky… Stanice techniků Vyšehrad, jak název napovídá, věnuje svou pozornost zájemcům o technické obory - počítače, internet, elektronika, letecké modelářství, minikáry - tolik stručně o nabídce oddělení DDM ve Vratislavově ulici 15. Abychom nezapomněli - sídlí zde i Dětská televize Vyšehrad, kde se děti mohou seznámit s kamerou, s digitálním zpracováním obrazu, s prací zvukaře atd.
Dům dětí a mládeže pořádá také letní a zimní tábory, kam mohou jet rodiče společně s dětmi, tábory pro milovníky koní i tábory pro ty, kteří propadli počítači. Nabídka je skutečně velká a mapuje širokou paletu zájmů.
Zajímavostí je, že Dům dětí a mládeže podporuje také spontánní činnost - což znamená, že se dítě nemusí rovnou přihlásit do nějakého kroužku či klubu. Například podvečerní cvičení v Centru pohybu Rytmus je otevřeno pro všechny zájemce, prostě přijdou a zacvičí si. Stanice mladých techniků nabízí obdobnou službu. Chce-li si některé z dětí vyzkoušet své dovednosti na počítači, může přijít a k vytoužené „mašince“ zasednout. Neznamená to ovšem, že se mu nikdo nebude věnovat, vždy je po ruce odborné vedení a také určitý program. Je to pro pracovníky DDM náročnější, jak organizačně, tak vlastně i finančně, ale jak se zdá, vyplácí se to. Jde o podchycení zájmu těch, kterým je povinnost někam pravidelně docházet trochu těsná, nebo mají jiné důvody, proč se nemohou do kroužku přihlásit.
DDM dále pořádá a organizuje různé soutěže, které buď sám vyhlašuje, nebo jde o soutěže a olympiády, které každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Sportovní soutěže jsou většinou pořádány ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů.
Pro představu, kolik dětí vlastně Dům dětí a mládeže navštěvuje, bude možná stačit pouze jedno číslo - pravidelné činnosti se v kroužcích a klubech věnuje týdně 1300 dětí, což je jistě úctyhodné. Vzhledem k tomu, že toto zařízení věnuje svou péči dětem v jejich volném čase, tedy tzv. mimoškolním aktivitám, které podpořila i městská část Praha 2 vyhlášením grantových programů v této oblasti, zeptali jsme se na závěr jeho ředitele RNDr. Milana Macka na spolupráci s městskou částí. „Každoročně se účastníme grantových programů. Vloni jsme tak získali 60 tisíc korun. Letos byly schváleny naše programy např. pro neorganizované děti, tedy na spontánní činnost dětí ve výtvarné dílně, na rozšíření nabídky zájmové činnosti dětí a mládeže střediska Rytmus. Městská část nám léta vychází vstříc také se symbolickým pronájmem budovy ve Vratislavově ulici 15, kde sídlí Stanice techniků Vyšehrad. Ale domnívám se, že by se naše spolupráce mohla rozvinout do větší šíře. I když je naším zřizovatelem Magistrát hl. m. Prahy, působíme v tomto obvodu. Dětem z Prahy 2 máme opravdu co nabídnout.“
A jak jsme se na vlastní oči přesvědčili, nejde o plané řeči. Dům dětí a mládeže Na Smetance 1 se skutečně nemusí obávat nezájmu těch, pro které byl zřízen. Jeho činnost je pestrá, různorodá a každým rokem přichází s něčím novým. Díky profesionalitě, zájmu a porozumění pro potřeby dětí všech pracovníků DDM se každým rokem nabídka aktivit pro děti a mládež rozšiřuje.

Eva Vlachová

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout