Druhé kolo grantů

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle našich novin, zastupitelé schválili na svém posledním zasedání udělení grantů na aktivity v oblasti kultury a zdravotní prevence. Nejvíce finančních prostředků bylo uvolněno na projekty zpestřující kulturní život na území městské části Praha 2. Mezi příjemci budou např. občanské sdružení LUGH, které je využije na přípravu a realizaci rozsáhlé výstavy na Vyšehradě, Dynamic Relations, spol. s. r. o., cílem jejichž projektu je oživit zahradní areál Psychiatrické kliniky VFN a napomoci jeho revitalizaci, anebo Slovenské folklorní sdružení Limbora. Projekt v oblasti zdravotnictví probíhá již ve třech mateřských školách naší městské části a má dobré výsledky. Má zbavit děti strachu ze zubního lékaře, vypěstovat správné hygienické návyky v oblasti péče o chrup a samozřejmě počítá s preventivními zubními prohlídkami. Schválené finanční prostředky pomohou jeho rozšíření do dalších předškolních zařízení.   

vla

Zveřejněno: 07.08.2001 – support@publix.cz
Vytisknout