Druhé kolo grantových programů

Městská část Praha 2 vypisuje 2. kolo grantových programů v oblasti kultury a mimoškolních aktivit dětí a mládeže na období roku 2001 až první čtvrtletí 2002.
Tematické určení grantů v oblasti kultury:
- Grant na umělecké projekty divadel hudebních a tanečních těles působících na území městské části Praha 2
- Grant na výstavní činnost galerií a muzeí působících v městské části Praha 2
- Grant na podporu amatérské umělecké činnosti v městské části Praha 2
- Grant na ediční činnost (publikační činnost, audiovizuální a zvuková díla, softwarová díla) s obsahovou vazbou k MČ Praha 2
- Grant na kulturní projekty situované do prostor Novoměstské radnice
- Grant na další projekty zpestřující kulturní život na území městské části Praha 2
Tematické určení grantů v oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže:
- Podpora činnosti provozované pravidelně pro neorganizované děti a mládež
- Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
- Podpora kulturní činnosti dětí a mládeže
- Podpora vědecké a zájmové činnosti dětí a mládeže
- Podpora společenských programů a soutěží dětí a mládeže
Výňatek z podmínek pro podání žádosti a udělování grantů:
Projekty se žádostí o grant v oblasti kultury přijímá podatelna Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20 do úterý 15. 5. 2001 do 15:00 hodin v zalepené obálce označené „granty - kultura“. V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum poštovního razítka, nejpozději 15. 5. 2001.
Projekty se žádostí o grant v oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže přijímá podatelna Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, do čtvrtka 10. 5. 2001 do 15:00 hodin v zalepené obálce s označením „neotvírat, granty mimoškolních aktivit“. V případě zaslání projektu poštou je rozhodující pro dodržení termínu uzávěrky datum poštovního razítka, nejpozději 10. 5. 2001.
Podané žádosti včetně příloh se nevracejí. O udělení grantů rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha 2.
Úplné znění podmínek pro podání žádostí a udělování grantů naleznou zájemci na internetových stránkách: www.praha2.cz, dále pak v informační kanceláři ÚMČ Praha 2. Předepsaný formulář je k dispozici v informační kanceláři ÚMČ Prahy 2, nám. Míru 20.
Úřední hodiny informační
kanceláře pro veřejnost:
po a st   8:00 – 12:00   13:00 – 17:30
út a čt   8:00 – 12:00   13:00 – 16:00
pá   8:00 – 12:30


vla

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout