Drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu

Podle § 687 odst. 2 občanského zákoníku (OZ) nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů řeší nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí OZ.
Dle § 5 tohoto nařízení se za drobné opravy považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují dle odst. 2 § 5 tyto opravy a výměny:
a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt
b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jeho součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií
c) výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků
d) výměny uzavíracích kohoutů u rozvodů plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt
e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku
f) opravy měřičů tepla a teplé vody
Opravy a výměny výše uvedené se považují za drobné opravy bez ohledu na výši finančního nákladu. Výčet je taxativní a nelze jej rozšiřovat o jiná zařízení.
Dle odst. 3 § 5 uvedeného nařízení se za drobné opravy dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážových topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. Uvedené opravy se považují za drobné bez ohledu na výši nákladů a výčet je opět taxativní. Rovněž se za drobné opravy považují výměny drobných součástí předmětů uvedených v odst. 3 § 5 nařízení.
Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odst. 2 a 3 § 5 nařízení, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 300 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Nákladem se rozumí veškerý náklad na provedení opravy, včetně např. práce, dopravy a montáže.

JUDr. Andrea Horáková

Zveřejněno: 23.06.2000 – support@publix.cz
Vytisknout