Dočasná změna v Americké a Záhřebské

Upozorňujeme na DOČASNOU změnu dopravního režimu na křižovatce ulic Americká – Záhřebská, která začala platit k dnešnímu dni. Ke změně dochází na základě žádosti MHMP a Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR a to v rámci projektu „Pražské židle & plácky“, který má za účel otestovat fungování různých veřejných prostranství a podnítit tak diskuze o jejich stavu i budoucím rozvoji. Po skončení akce, tj. 1. října 2020, bude dopravní režim vrácen do původního stavu a dojde k vyhodnocení přínosu celého projektu. Jste pro trvalou proměnu náměstíčka? Vaše zkušenosti, připomínky i názory k projektu nás zajímají. Podělte se o ně s námi:

kocova@ipr.praha.eu – koordinátorka projektu

klara.jursova@praha2.cz – sekretariát radního pro dopravu

Děkujeme!

Bližší informace k samotném projektu naleznete na webových stránkách IPR: https://www.iprpraha.cz/zidleaplacky
americká x záhřebská
 

americká x záhřebská

Zveřejněno: 17.08.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout