Dočasná změna úředních dnů


Ve dnech 25. – 29. 9. 2000 budou pro veřejnost zrušeny úřední dny Obvodního úřadu Městské části Praha 2 na všech pracovištích úřadu. ObÚ Praha 2 bude v těchto dnech zabezpečovat úkoly související se shromážděními a demonstracemi proti MMF a SB.
V provozu zůstane podatelna ObÚ M. č. Praha 2 v hlavní budově na nám. Míru 20.
Nutné případy a pomoc v nouzi občanům přechodně zajišťuje Telefonní infocentrum Prahy 2 a dočasná pracoviště v základní škole Sázavská a základní škole Botičská.

Telefonní infocentrum Prahy 2
(23. 9.- 1. 10. 2000 nepřetržitý provoz)
0800/136 912 (bezplatné volání)
2425 3774, 2251 7099, 2251 2089
zajišťuje pomoc občanům v nouzi
poskytuje informace o:
n aktuálních dopravních opatřeních
n aktuální situaci v souvislosti
s probíhajícími shromážděními
n zdravotní a sociální péči
n havarijních službách

Dočasná pracoviště
(23. 9.- 30. 9. 2000, 7 - 22 h)
ZŠ Sázavská, tel.: 2252 2406
ZŠ Botičská, tel.: 2491 8843
zajišťují okamžitou pomoc
občanům v nouzi
(pozn.: uvedené termíny mohou být upraveny podle aktuální situace.)

Odbor styku s veřejností MČ Praha 2

Zveřejněno: 19.09.2000 – support@publix.cz
Vytisknout