Dětský den na Folimance

Městská část Praha 2 ve spolupráci s Muzeem Policie ČR, kriminální službou Správy hl. m. Prahy PČR a městskou policií Prahy 2 a 10 pořádá pro handicapované děti ze speciálních zařízení na Folimance ve středu 12. 9. od 10:00 do 13:00 akci Rozloučení s prázdninami, škola začíná.
Na úvod vystoupí skupina historického šermu a možná přijde i kouzelník. Děti si budou moci zajezdit na koních, pohrát si s pejsky a zadovádět na nafukovacím hradě. Městská policie pro ně zajistila přednášky k dopravní výchově. Bude zde také vyhlášena výtvarná soutěž, která bude trvat do konce školního roku (1. 6. 2002).

red

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout