Denní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou

„Pečuji o matku, která má už pět let Alzheimerovu chorobu. Nyní už nás nepoznává a prakticky nemůže být doma sama. Máme malý byt a dvě dospívající děti. I když se v péči střídáme s příbuznými, cítím, že nás to neúměrně vyčerpává. Kdo by nám mohl naši situaci usnadnit? Uvažuji o umístění maminky do nějakého zařízení. Poradíte mi?“
Pokusíme se, od toho tu také jsme. Vedoucí Infocentra KONTAKT Marie Šusterová nabízí hned několik možností, jak vaši nelehkou situaci řešit:


V Praze existuje denní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Je při Gerontologickém centru v Praze 8, Šimůnkova 1600. Toto centrum funguje přibližně jako školka, klienti zde jsou pod dohledem, dostávají stravu a zkušená ergoterapeutka – pracovnice pro aktivizaci klientů – jim podle individuálních možností vyplňuje vhodným způsobem volný čas. Nepřijímají klienty neschopné chůze na krátkou vzdálenost a nad-měrně agresivní. Dopravu lze zajistit po domluvě v obvodu Prahy 8, z jiné části nutno dopravovat seniora vlastní dopravou; provoz je tu od 6:30 do 18:30, za den zaplatíte 100 – 130 Kč. Přesnější informace získáte na tel.: 283 880 346, 286 883 676. V současné době je stacionář plný, pobyt mohou zajistit tak na jeden až dva dny v týdnu. Nutno se individuálně domluvit přímo se stacionářem.
Vám jako pečovatelům se nabízí i respitní péče. Jde o to, abyste si mohli také odpočinout a vydechnout. Můžete si domluvit návštěvu pečovatelské služby v místě trvalého bydliště. Dražší, 1 – 24hodinovou službu nabízejí asistenční služby HEWER a P.O.A.S. Cena asistenční služby za hodinu se pohybuje přibližně mezi 75 až 100 Kč. Telefony: 606/848 510 (HEWER), nebo 603/448 410 (P.O.A.S). Maminku můžete umístit krátkodobě na jeden až tři měsíce, nebo dlouhodobě do speciálních ošetřovatelských zdravotnických či sociálních zařízení. Informace o průběhu choroby a novinkách v léčbě nebo péči o nemocné získáte v České alzheimerovské společnosti, tel.: 283 880 346, 286 883 676, nebo na informační lince Prácheňského sanatoria – mobil: 608/555 549, 608/555 546. V Praze nabízí několik lůžek pro pacienty s Alzheimerovou chorobou Ústav sociálních služeb v Praze 4, Podolské ulici 208/31, tel.: 241 434 160. Doba pobytu může být až tříměsíční, denně se platí přibližně 220 Kč. Podobné pobyty nabízejí mimopražská ošetřovatelská nebo sociální zařízení. Podrobnou nabídku služeb pro seniory nejen s Alzheimerovou chorobou můžete získat ve speciální poradně pro seniory. Koná se v KONTAKTu (Spytihněvova 6) každou středu od 13:00 do 15:00. Zde můžete zdarma obdržet nově vydanou brožuru Informace, sociální služby a kontakty pro seniory.

Marie Šusterová

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout