Den otevřených dveří na Novoměstské radnici

Každoročně slavíme druhou květnovou neděli Den matek. Letos připadá tento den na 13. května. U této příležitosti srdečně zveme veřejnost k prohlídce historických prostor Novoměstské radnice. V neděli 13. května od 10:00 do 18:00 bude zpřístupněna věž, Velký sál, nádvoří a kaple radnice. Vstup volný. Příchod z Vodičkovy ulice (vchod na nádvoří a vchod pod věží). V listině z dubna 1347, kde Karel IV. oficiálně oznámil svůj úmysl vybudovat nové pražské město, je zmínka, že má požívat téhož práva soudu jako Větší město pražské (Staré město), ale odvolací právo má být u purkmistra a městské rady Většího Města. Zakládací listinou z 8. března 1348 udělil Novému městu již stejná práva i zákony, jakými se řídilo Staré Město. Přízní Karla IV. byly dány Novému městu četná práva a výsady, včetně dovolení vystavět radní dům. Radniční budova Nového města na dnešním Karlově náměstí v té době ještě nestála, první zmínka o ní je až z roku 1374, s její stavbou však bylo jistě započato již dříve. Stavba radnice byla pojata jako dvojkřídlá – jižním křídlem obrácena do prostoru náměstí, východním do dnešní Vodičkovy ulice.

MBr

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout