Další grantové programy

Městská část Praha 2 vypisuje další grantové. Úplné znění podmínek pro podání žádosti o grant včetně formuláře žádosti lze získat v Informační kanceláři Úřadu městské části Praha 2, nám Míru 20 nebo na internetové stránce: http://www.praha2.cz/kultura/granty.asp.

MBr

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout