DOBROVOLNÁ VOJENSKÁ CVIČENÍ - informace pro vojáky v záloze

Na základě zkušeností z minulého výcvikového roku budou v roce 2000 opět organizována u vybraných vojenských útvarů dobrovolná vojenská cvičení pro vojáky v záloze v jejich odbornostech. Na cvičení budou podle potřeb AČR povoláni žadatelé ve věku do 50 let, kteří mají dobrý zdravotní stav a požadovanou vojenskou odbornost.
Cvičení budou trvat 5 dnů, pro výsadkáře 12 dnů a za dobu strávenou na cvičení jim bude poskytnuta finanční náhrada stanovená zákonem.
Veškeré informace o vojenských útvarech, u kterých budou dobrovolná vojenská cvičení organizována, o vojenských odbornostech a jednotlivých termínech cvičení jsou k dispozici na Územní vojenské správě Praha 2, tel.:2426 1095, l. 212. Žádosti vojáků v záloze bude tato správa přijímat v rámci své územní působnosti.

pplk. ing. Antonín Dušek

Zveřejněno: 13.03.2000 – support@publix.cz
Vytisknout