Co se děje na Karlově náměstí?

V tomto čísle uvádíme jen základní údaje ke třem hojně diskutovaným tématům, ale zejména k parku na Karlově náměstí se budeme vracet podrobněji i v dalších číslech.

Pozvánka na výstavu.
Na Novoměstské radnici probíhá od 8. června výstava, která si klade za cíl informovat veřejnost o nových architektonických projektech na Karlově náměstí. Nachází se zde schránka, určená pro připomínky a názory těch návštěvníků výstavy, kteří se chtějí vyjádřit k budoucnosti parku na náměstí. Osud parku je zcela v našich rukou a nic nebrání jakýmkoliv změnám ve studiích či vytvoření úplně nové představy, která bude mít podporu odborníků i veřejnosti. Na výstavě je především v hrubých rysech představen původní návrh, podle kterého se s revitalizací parku začalo v roce 1998. Již v době otevření výstavy bylo po reakcích veřejnosti na první etapu rekonstrukce před Novoměstskou radnicí zřejmé, že v něm bude muset dojít ke změnám, a proto je na výstavě představena spíše jeho filozofie, nežli detailní popis, s cílem zjistit názory široké veřejnosti na tento přístup. Narozdíl od představeného projektu již problém kácení zdravých stromů rozhodně ve hře není, jak návštěvníkům sděluje i nový text na výstavě, ale i bez kácení lze dále postupovat mnoha různými způsoby. Výstava na Novoměstské radnici je stále otevřena, a to denně (kromě pondělí) od 10 do 18 hodin.
Potrvá až do konce září.
V úterý 28. září se od 17 h koná na Obvodním úřadu Prahy 2, na nám. Míru 20, v místnosti č. 120 veřejné setkání, kde se autoři výstavy pokusí odpovědět na připomínky, umístěné ve schránce.

Na náměstí nové centrum
Na ploše 24 000 m2 se během poměrně krátkého času objeví na rohu Resslovy ulice a Karlova náměstí šestipatrové centrum Prague Office Building. Dva východy z metra povedou v přízemí do moderní pasáže s obchody, službami i restaurací. V patrech budou umístěny nejen kanceláře, ale také byty. Podzemí je projektováno jako parkoviště pro 143 automobily. Tento architektonický záměr vybírala v soutěži (přihlášeno bylo více než 30 návrhů) mezi třemi vítěznými projekty odborná porota, složená především z odborníků - architektů. To je třeba zdůraznit, že směr, kterým se vydala nová pražská architektura, mají v rukou naši architekti, a nikoliv úředníci či cizí investoři.
mezititl.

Důstojnější nákupy
Tržnice v proluce na Karlově náměstí nebude prozatím nahrazena. V širším okolí však zůstávají tržnice ve vnitroblocích, například v Bělehradské, Francouzské, Ječné či Jugoslávské ulici, kde jsou stánky skrytější. Obchodníci, kteří se chystají v nejbližších ulicích v „kamenných“ obchodech nahradit sortiment z rušeného trhu, tvrdí, že si budou zákazníci moci nakoupit podobné zboží za podobné ceny, ale důstojněji.

er

Zveřejněno: 20.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout