Co jsou „startovací byty"

a pro koho jsou určeny
Bydlení je pro každou společnost vždy velmi citlivou a problémovou oblastí společenského života a patří nepochybně k základním potřebám každého člověka.
Změny po roce 1989 ze socialistického na tržní hospodářský model se změnou ekonomického prostředí, změnou vlastnických vztahů, jejíž součástí bylo odstátnění bytových domů a příslušná změna legislativního rámce, se pochopitelně projevily odpovídajícím způsobem v oblasti bydlení. Nejvýraznějším způsobem mají tyto změny dopad především na mladou generaci, která je dnes ve věku, kdy chce zakládat rodinu, mít děti, ale k tomuto odpovědnému kroku nemá dostatečné bytové zázemí. Vnímání tohoto problému bylo a je pro Obvodní radu M. č. Praha 2 velmi zásadní. Jako východisko ze současné situace se Obvodní radě jeví částečné přehodnocení způsobu pronajímání obecních bytů M. č. Praha 2 způsobem ve světě běžným, a to „startovacími byty".
Budoucí nájmy tzv. startovacích bytů jsou určeny pro mladá manželství do 35 let věku obou manželů, přičemž alespoň jeden z nich musí být občanem ČR a mít trvalý pobyt na území Prahy 2. Podmínkou je prokázání bytové nouze ke dni vyhlášení soutěže (tj. maximálně 18 m2 na osobu po dobu minimálně jednoho roku s výjimkou dětí narozených v této době ) a to, že žadatelům nenáleží žádné jiné nájemní či vlastnické právo k jinému bytu. Další podmínkou pětiletého nájmu je doklad o způsobu řešení bytové situace po uplynutí doby nájmu (stavební spoření, možnost čerpání hypotečního úvěru atd.), neboť platnost těchto nájemních smluv nebude M. č. Praha 2 prodlužovat. V neposlední řadě M. č. Praha 2 požaduje prokázání čistého příjmu rodiny minimálně ve výši dvojnásobku platného životního minima. Nájemné v těchto bytech bude vyměřeno ve výši regulovaného nájmu a nájemci po splnění všech výše uvedených podmínek budou vybíráni losováním za jejich osobní účasti.
Čtenáři, kteří se domnívají, že výše zmíněná kritéria soutěže splňují, můžou očekávat, že první byty nabízené k pronájmu tímto způsobem, budou zveřejněny na úřední desce Obvodního úřadu v Jugoslávské ulici na přelomu září a října. Nabídka bude samozřejmě k dispozici také na internetových stránkách: www.praha2.cz. Bližší informace ke „ startovacím bytům" může poskytnout i bytové oddělení majetkového odboru.
Jana Černochová (ODS), zástupce
starosty M. č. Praha 2 pro věci majetkové

Nabídka volných bytů
(smluvní nájemné)
n Neklanova 25 /110, 18 m2, 1 pokoj, III. kat., 3. nadzemní podlaží (2. p.), byt je po standardních úpravách
n Václavská 9 /1898, 24 m2,1 pokoj, předsíň, 7/9 obce, I. kat. 1. nadzemní podlaží (přízemí), byt je po standardních úpravách
n Belgická 8 /226, 23,6 m2, 1 pokoj, předsíň, I. kat., 6. nadzemní podlaží (5. p.), byt je po standardních úpravách
n Belgická 21 /519, 27,5 m2, 1 pokoj, předsíň, I. kat., 5. nadzemní podlaží (4. p.), byt je po standardních úpravách
Podrobnější informace je možno získat přímo na úřední desce Obvodního úřadu směrem do Jugoslávské ulice, nebo na internetu www.praha2.cz.
Nabídka platí do 4. 10. 2000

Zveřejněno: 19.09.2000 – support@publix.cz
Vytisknout