Co je nutné k uzavření manželství na Novoměstské radnici

- Čitelně vyplněný tiskopis „Žádost o uzavření manželství“ a odevzdat ji na sňatkové matrice (Praha 2, nám. Míru 14).
- Platné občanské průkazy obou snoubenců.
- Rodné listy (originál nebo ověřenou fotokopii).
- U ovdovělých úmrtní list.
- U rozvedených rozvodový rozsudek opatřený doložkou právní moci.
- Nezletilí snoubenci musí předložit právoplatný rozsudek soudu o povolení uzavřít manželství. Tento doklad na požádání vystavuje Obvodní (Okresní) soud podle místa trvalého bydliště.
Sňatek v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců je bezplatný. jestliže ani jeden ze snoubenců nemá v daném obvodě trvalé bydliště, vybírá se poplatek v hodnotě 600 Kč. Pokud je jeden ze snoubenců cizinec, platí částku 1000 Kč.
V případě zrušení sňatku se správní poplatek vrací ve výši 50 %, dle §8, odst. 2, zák. č. 20/96 Sb. o správních poplatcích.
Ke sňatku se dostavte o 15 minut dříve. Před obřadem se snoubenci i svědci prokáží platným občanským průkazem. V této době si snoubenci mohou vybrat hudbu podle seznamu. Poplatek za hru na varhany činí 300 Kč.
V obřadní síni je stálá služba fotografa i videokameramana, se kterými se lze domluvit před obřadem.
Na parkovišti před Novoměstskou radnicí je vyhrazeno 6 míst k parkování, určených pro účastníky svatebního obřadu po dobu jeho trvání.
Oddací list a ostatní doklady zasíláme doporučeně na adresu, kterou snoubenci uvedou v žádosti. Do třiceti dnů po obdržení oddacího listu si novomanželé musí v případě změny příjmení a stavu zažádat o vystavení nového občanského průkazu.
S konkrétními dotazy se lze obrátit na kancelář sňatkové matriky osobně nebo na tel.: 2425 1769, l. 21, 22.
Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 12 h a od 13 do 17 h.

MÚ Praha 2

Zveřejněno: 20.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout