Co dělat, když...

Co dělat, když...přijdou plynaři
Plynaři přicházejí k zákazníkovi pouze v pěti případech. Při odečtech spotřeby plynu, v případě havárie nebo poruchy, při objednané službě, při vymáhání dlužných částek a cejchovní výměně vodoměrů. V domácnostech provádí odečty stavů plynoměrů Pražská plynárenská (PP) zpravidla jedenkrát ročně v termínech, o kterých jsou spotřebitelé informováni s minimálně dvoutýdenním předstihem. Každý odečítač je povinen prokázat se identifikačním dokladem, který je označen číslem a logem Pražské plynárenské. Na druhé straně průkazky je nápis: „Tato průkazka opravňuje držitele ke kontrole měřícího zařízení – plynoměru.„ Na požádání zákazníka musí předložit i občanský průkaz. K ověření jeho totožnosti je k dispozici každý všední den od 7:00 do 19:00 hodin linka zákaznického dispečinku PP 21 09 23 33. Zde operátoři vyřizují všechny dotazy a požadavky. Na žádost zákazníka mu potvrdí, zda právě daný pracovník provádí odečty v daném místě odběru. Při odečtu se žádné doklady nepředkládají. Případné nesrovnalosti mezi skutečností a údaji plynárny (nepřevedený odběr např. po přestěhování nebo úmrtí odběratele – i v případě manželů) jsou zapsány a zákazník obdrží kontakty na zákaznický dispečink a obchodně informační střediska.
Druhým případem, kdy se setkává zákazník s plynaři, je zásah pohotovostní a poruchové služby. Zaměstnance PP lze identifikovat mj. podle modrých montérek se žlutými aplikacemi na nohavicích nebo nápisem na zádech pracovní bundy „POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA„. Na přední straně bundy je umístěna samolepka - průkazka zaměstnance s logem společnosti, jeho osobním číslem a celým jménem a v pravé části barevná fotografie zaměstnance. Na místo se plynaři dopravují vždy ve služebním voze PP s označením POHOTOVOST PLYN 1239. Jejich totožnost lze ověřit na telefonní lince 1239.
Třetí možností je předem objednaná návštěva. Může jít např. o uzavření smlouvy o dodávce a odběru zemního plynu, včetně osazení plynoměru, převod plynoměru při změně uživatele, ukončení smlouvy, odebrání či zaplombování plynoměru, výměnu nefunkčního plynoměru.
U neplatičů se pak objevují referenti obchodu – vymahači z PP, kteří je kontaktují bez ohlášení. Jejich oblečení se skládá z černých kalhot a bílé polokošile s logem firmy, úpletové vesty či svetru modré barvy s logem firmy, bundy modré barvy s logem firmy. Používají pouze služební vozidla PP (bílý pick-up se žlutými pruhy a modrým nápisem PLYN). Každý pracovník má, vedle průkazu zaměstnance, zplnomocnění k přijímání peněžní hotovosti. Je něm uvedeno jméno společnosti, IČO, adresa a identifikační údaje zaměstnance. Vymahači mají sebou předtištěné tiskopisy PP. Jejich totožnost lze ověřit na zákaznickém dispečinku.
Zpravidla jednou za 10 let dochází k cejchovní výměně plynoměrů, které provádí dceřiná společnost PP – Prometheus, energetické služby, s. r. o. Bližší informace poskytne zákaznický dispečink na čísle 24 32 06 48 a 33 32 24 52. Zde lze ověřit i totožnost servisního technika.
Marie Kubíková, tisková mluvčí
Pražská plynárenská, a. s.

Zveřejněno: 15.01.2001 – support@publix.cz
Vytisknout