Co dělat, když...

podnikatel zmeškal jednoroční lhůtu pro předložení dokladů o odborné způsobilosti z důvodu změny živnostenského zákona (od 1. 3. 2000 do 1. 3. 2001)
(výčet všech živností, kterých se tato povinnost týkala byl uveřejněn v minulém čísle)
Postupovat se bude takto:
Současné živnostenské oprávnění podnikatele zruší živnostenský odbor ve správním řízení formou rozhodnutí, které mu zašle poštou.
Pokud podnikatel chce pokračovat v činnosti, musí přijít do živnostenského odboru, kde
–   vyplní formulář o ohlášení živnosti
–   zaplatí složenkou, kterou zde obdrží, patřičný správní poplatek (řemeslná a vázaná živnost 1000 Kč, koncesní listina 2000 Kč)
–   předloží výpis z rejstříku trestů, ne starší než tři měsíce
–   předloží potvrzení z finančního úřadu, že nemá daňové nedoplatky
–   doloží doklady o odborné způsobilosti ve smyslu živnostenského zákona, č. 455/1991 Sb., v platném znění
Po splnění těchto podmínek mu živnostenský odbor vystaví nový živnostenský list, pokud již proběhlo správní řízení o zrušení jeho současného živnostenského oprávnění.
Celý proces může být urychlen, pokud podnikatel nebude čekat na písemné sdělení a přijde co nejdříve do živnostenského odboru v Korunní 15, a to v návštěvní dny pro veřejnos: pondělí a středa (8:00 - 12:00, 13:00 -18:00), při správním řízení se vzdá odvolací lhůty pro nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení a požádá ihned o nový živnostenský list. Den vzniku nového živnostenského oprávnění bude dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení současného živnostenského oprávnění.
Pokud podnikatel nechce již dále v živnosti pokračovat, musí požádat živnostenský odbor o zrušení živnostenského oprávnění, který zruší rozhodnutím živnostenské oprávnění (§ 57, písm f) živnostenského zákona, č. 455/1991 Sb., v platném znění).

ing. Zdeňka Tůmová

Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout