Co dělat, když...

...zjistím, že dítě bere drogy?
Může se to stát každému z nás. Podle posledních statistik má nějakou zkušenost s drogami (byť převážně lehkými) každý třetí člověk ve věku 18 let. Drogová zkušenost je závažný fakt, ale nemusí nutně znamenat víc, než další, vysoce rizikový experiment. Neskončí-li celá věc experimentem, vzniká drogový problém.
V obou případech je zásah vždy na místě. Cílem by mělo být vylepšení stavu, nikoliv zhoršení již tak neveselé situace. Právě zde se velmi často rozcházejí přání rodičů s reálnými možnostmi. Co si lze tedy počít?

1. Nepanikařit
Je třeba si uvědomit, že situace, kterou jsme právě objevili, nevznikla včera, ani předevčírem. Doba neodhaleného drogového experimentování bývá často delší než okolí tuší. Mnohdy dítě bere drogy rok i déle, a rodina nic neví. Objevení této skutečnosti bývá nezřídka projevem narušené kontroly chování dítěte, a tedy důsledkem něčeho závažnějšího, než experimentu. Původní maskovací opatření dítěte jsou jím zanedbávána. Důsledkem je pak třeba nález stříkačky a jehly v kapse - což by se ještě před půl rokem nestalo. Takže - zachovat klid. Je nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit za den, za týden a vysoce pravděpodobně ani za měsíc. Budou nutná dlouhotrvající opatření. Je možné (a nutné) vše předem promyslet a připravit.
2. Sehnat si všechny dostupné informace
Nemyslím jen odbornou literaturu a zkušenosti z okolí, ale hlavně kontakt se zařízením, které s drogovým problémem profesionálně pracuje. Konzultace je většinou možná i telefonicky a anonymně. Nelze čekat jasnozřivost či jednoduchá řešení, ale praktickou zkušenost. Ta bývá zdrojem návrhů možných postupů.
3. Být důsledný
Rozhodnete-li se pro určitý postup, ať již na základě vlastního rozhodnutí, či na základě konzultace, buďte důslední. Rozmyslete
si předem, budete-li schopni navrhované postupy dodržet. Nemá smysl si něco nalhávat.
Neméně důležité je i vědět, kam se obrátit s žádostí o pomoc. Občanům Prahy 2 se nabízí se několik možností:
Úřad městské časti Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2, protidrogový koordinátor: Hana Šatalová, DiS - tel., fax a záznamník: 22 51 33 82, vykonává činnost koordinační, iniciativní a poradní, zprostředkovává kontakty na specializovaná zařízení.
Občanské sdružení PREV-CENTRUM, centrum prevence drogových závislostí, Na Folimance 13 a 15, vedoucí: Petr Flaks, infolinka: 22 56 18 21, poradna: 22 56 18 24,
internet: www.prevcentrum.cz. Zařízení provádí primární protidrogovou prevenci na základních školách s následným informačním, poradenským a terapeutickým servisem. Funguje zde poradna pro rodiče a děti, terapeutická práce s rodinou, rodičovské skupiny.
AT ordinace, Sokolská 35, Praha 2, vedoucí: MUDr. Alena Baxová, tel.: 24 94 18 09 linka 58, 41
Občanské sdružení pro péči o rodiny závislých, Apolinářská 4a, Praha 2, vedoucí: Jitka Vodňanská, tel.: 24 91 30 74
Institut pro výzkum rodiny, Vinohradská 14, Praha 2, MUDr. Zdeněk Šolle, PhDr. Magdalena Frouzová, tel.: 24 23 55 97
privátní - placené
Všeobecná fakultní nemocnice - odd. pro léčbu závislostí, Apolinářská 4, Praha 2, prim.: MUDr. Petr Popov, sekretariát tel.: 24 96 82 25
Provádí se zde detoxikace, léčba, doléčování a metadonová substituce.

protidrogový koordinátor H. Šatalová, DiS

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout